Портфоліо Самченко Ю.А.

Остання атестація 26-03-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст II категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Фізична культура Л43, С81, С79, Л39, С78
Фізичне виховання Л37, Л39, С79, Л38, С78
2018-2019 н.р.
Фізична культура С79, Л39, Л34, С78, С74
Фізичне виховання Л37, Л39, С79, Л38, С78, С74, Л34, Л33
Масаж ЛМ1
2017-2018 н.р.
Фізична культура С79, Л39, Л34, С78, С74
Фізичне виховання Л39, С79, С78, С74, Л34, Л30, С72, Л31
2016-2017 н.р.
Фізична культура Л39, Л34, С78, С74
Фізичне виховання Л39, С78, С74, Л34, Л30, С72, Л31, Л26, С69
Тем для тестування - 10 Кількість питань - 159
ПредметЕлектронний підручник
1 Масаж 64%

    2018

  • Самченко Ю.А. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У МЕДИНИХ ВНЗ/Ю.Самченко//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.232-237.
  • 2017

  • Самченко Ю. Сучасні засоби залучення студентів до рухової активності під час занять фізичною культурою / Ю. Самченко // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 9 – С. 244 – 246.

2018


2017

Сертифікат
Сертифікат

2016