Портфоліо Самченко Ю.А.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст II категорії
ПредметГрупи
2018-2019 н.р.
Масаж ЛМ1
Фізична культура С79, Л39, С78, С74, Л34
Фізичне виховання Л39, Л34, Л38, Л37, Л33, С78, С74
2017-2018 н.р.
Фізична культура С79, Л39, С78, С74, Л34, Л30, С72, Л31
Фізичне виховання Л39, Л34, С78, С74, Л31, Л30, С72
2016-2017 н.р.
Фізична культура Л39, С78, С74, Л34, Л30, С72, Л31
Фізичне виховання Л39, Л34, С78, С74, Л31, Л30, С72, С69, Л26
2015-2016 н.р.
Фізична культура С74, Л34, Л30, С72, Л31
Фізичне виховання Л34, С74, Л31, Л30, С72, С69, Л26, Л29, С70, Л22
Теми для тестування - 1 Кількість питань - 51
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Фізичне виховання 88 + 69% 0
2 Фізична культура 77 + 69% 0
3 Фізичне виховання 108 + 70% 0
4 Фізичне виховання 132 12% 0
5 Фізичне виховання 184 0% 0
6 Масаж 32 + 100% 0

    2018

  • Самченко Ю.А. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У МЕДИНИХ ВНЗ/Ю.Самченко//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.232-237.
  • 2017

  • Самченко Ю. Сучасні засоби залучення студентів до рухової активності під час занять фізичною культурою / Ю. Самченко // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 9 – С. 244 – 246.

2018


2017

Сертифікат
Сертифікат

2016