Портфоліо Кейса У.Б.

Остання атестація 22-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст II категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Акушерство Л40, Л37, Л39, Л38, Л41
Гінекологія Л40, Л37, Л41, Л38, Л39
Медсестринство в акушерстві С79
Медсестринство в гінекології С79
Невідкладні стани в акушерстві та гінекології Л37, Л39, Л38
Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї Л39, Л38, С79
Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї Л37
2018-2019 н.р.
Акушерство Л37, Л39, Л38, Л34
Гінекологія Л37, Л38, Л39, Л34
Медсестринство в акушерстві С77, С78
Медсестринство в гінекології С77, С78
Невідкладні стани в акушерстві та гінекології Л37, Л39, Л38
Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї Л39, Л38, Л33, С77, Л34
Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї Л37, С78, Л36
Тем для тестування - 87 Кількість питань - 3903
ПредметЕлектронний підручник
1 Акушерство 86%
2 Гінекологія 86%
3 Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї 78%
4 Невідкладні стани в акушерстві та гінекології 62%
5 Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї 85%
6 Медсестринство в акушерстві 72%
7 Медсестринство в гінекології 70%
8 Акушерство 68%
9 Гінекологія 68%
10 Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї 73%

    2019

  • Кейса У. Організація самостійної роботи студентів коледжу в процесі вивчення акушерства/ У. Кейса // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХXV Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 2 грудня 2019 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 25 – с. 96 – 104.

2020

"Розвиток професійних компетентностей"30

2019

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників24
Науково-практична конференція "Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"
Українська школа медсестринства: Акушерство та гінекологія