Портфоліо Гаргуновська І.М.

Остання атестація 01-04-2015
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Внутрішня медицина Л41, Л37, Л38, Л40, Л39
Медсестринство у внутрішній медицині С79
2018-2019 н.р.
Внутрішня медицина Л37, Л38, Л39, Л33, Л36, Л34
Невідкладні стани у внутрішній медицині Л33
2017-2018 н.р.
Внутрішня медицина Л33, Л36, Л34, Л35, Л30, Л31
Невідкладні стани у внутрішній медицині Л33, Л30, Л31
2016-2017 н.р.
Внутрішня медицина Л35, Л30, Л31, Л27, Л32, Л26, Л28
Невідкладні стани у внутрішній медицині Л30, Л31, Л32
Тем для тестування - 84 Кількість питань - 4553
ПредметЕлектронний підручник
1 Невідкладні стани у внутрішній медицині 67%
2 Медсестринство у внутрішній медицині 61%

    2018

  • Гаргуновська І.М. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ/І.Гаргуновська//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.214-222.
  • 2017

  • Гаргуновська І., Ходаківська Г. Ґенеза дослідження йододефіциту та заходи його подолання / І. Гаргуновська, Г. Ходаківська // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХІІ Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 20 червня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12 – С. 66 – 68.
  • Гаргуновська І. М. Використання кейс-методу в процесі вивчення предмету «Внутрішня медицина» у медичному коледжі / І. М. Гаргуновська // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 108 – 113.