Портфоліо Солодовник С.В.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Медсестринство в хірургії С79, С77, С78
Невідкладні стани в хірургії Л38
Хірургія Л41, Л38
2018-2019 н.р.
Медсестринство в хірургії С77, С78, С75, С74
Невідкладні стани в хірургії Л38, Л34
Хірургія Л38, Л36, Л34
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій С74, Л34, Л36, Л33, С75
2017-2018 н.р.
Медсестринство в хірургії С75, С74, С76, С71, С72
Невідкладні стани в хірургії Л34
Хірургія Л36, Л34, Л35
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій С74, Л34, Л36, С75, Л30, С71, Л31, С72, С76, Л35
2016-2017 н.р.
Медсестринство в хірургії С76, С71, С72, С69, С73, С68
Хірургія Л28
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій С71, С72, С76, Л27, Л32, Л26, Л28
2015-2016 н.р.
Медсестринство в хірургії С69, С73, С68
Хірургія Л28, Л24
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л28, Л22, Л29, Л24, Л23
Теми для тестування - 21 Кількість питань - 736
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Хірургія 66 + 62% 1667
2 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 15 17% 479
3 Невідкладні стани в хірургії 13 + 57% 0
4 Медсестринство в хірургії 73 15% 1294
5 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 14 30% 479
6 Хірургія 66 0% 1667
7 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 15 0% 479
8 Медсестринство в хірургії 73 0% 1294

    2018

  • Солодовник С.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ХІРУРГІЇ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ/С.Солодовник//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.182-186.
  • 2017

  • Солодовник С. В., Зінчук І. С. Формування ключових компетенцій у молодших спеціалістів медичного коледжу на компетентнісній основі / С. В. Солодовник, І. С. Зінчук // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 189 – 192.
  • Солодовник С. Формування ключових компетенцій у студентів медичного коледжу на основі компетентнісного підходу / С. Солодовник // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 9 – С. 176 – 179.