Портфоліо Солодовник С.В.

Остання атестація 05-04-2017
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Медсестринство в хірургії С79, С77, С78
Невідкладні стани в хірургії Л38
Хірургія Л41, Л38
2018-2019 н.р.
Медсестринство в хірургії С77, С78, С75, С74
Невідкладні стани в хірургії Л38, Л34
Хірургія Л38, Л36, Л34
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л34, С74, Л33, Л36, С75
2017-2018 н.р.
Медсестринство в хірургії С75, С74, С76, С71, С72
Невідкладні стани в хірургії Л34
Хірургія Л36, Л34, Л35
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л34, С74, Л36, С75, Л30, С71, Л31, С72, Л35, С76
2016-2017 н.р.
Медсестринство в хірургії С76, С71, С72, С69, С73, С68
Хірургія Л28
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій С71, С72, С76, Л27, Л32, Л26, Л28
Тем для тестування - 21 Кількість питань - 736
ПредметЕлектронний підручник
1 Невідкладні стани в хірургії 67%

    2018

  • Солодовник С.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ХІРУРГІЇ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ/С.Солодовник//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.182-186.
  • 2017

  • Солодовник С. В., Зінчук І. С. Формування ключових компетенцій у молодших спеціалістів медичного коледжу на компетентнісній основі / С. В. Солодовник, І. С. Зінчук // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 189 – 192.
  • Солодовник С. Формування ключових компетенцій у студентів медичного коледжу на основі компетентнісного підходу / С. Солодовник // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 9 – С. 176 – 179.