Портфоліо Панасюк З.В.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст II категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Громадське здоров'я та громадське медсестринство С77
Громадське здоров’я та громадське медсестринство С78
Медична та соціальна реабілітація Л38, С77, С78, Л39
основи біологічної фізики та медична апаратура C80, Л42
Основи біологічної фізики та медична апаратура Л39, Л38, С78, С77
2018-2019 н.р.
Громадське здоров'я та громадське медсестринство С75, С74
Медична та соціальна реабілітація С75, С74
Масаж ЛМ1, К1
Основи біологічної фізики та медична апаратура Л40, С79, Л41, Л36, С74, С75
Фізіотерапія К1
Фізичне виховання Л36
2017-2018 н.р.
Громадське здоров'я та громадське медсестринство С77, С72, С71
Громадське здоров’я та громадське медсестринство С78
Медична та соціальна реабілітація Л38, С77, С78, Л39, С72, С71, Л30, С76, Л31, Л35
Основи біологічної фізики та медична апаратура Л39, Л38, С78, С77, Л37, С76, С71, С72
Громадське здоров'я і громадське медсестринство С76
2016-2017 н.р.
Громадське здоров'я та громадське медсестринство С75, С74
Медична та соціальна реабілітація С75, С74, Л27, С68, Л28
Основи біологічної фізики та медична апаратура Л33, Л36, Л34, С74, С75
Фізичне виховання Л36
2015-2016 н.р.
Громадське здоров'я та громадське медсестринство С72, С71
Медична та соціальна реабілітація С72, С71, С76, С66, С70, Л23, Л24, Л22
Основи біологічної фізики та медична апаратура С76, С71, С72
Громадське здоров'я і громадське медсестринство С76
Теми для тестування - 31 Кількість питань - 601
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Основи біологічної фізики та медична апаратура 16 + 70% 220
2 Медична та соціальна реабілітація 18 + 81% 44
3 Основи біологічної фізики та медична апаратура 21 + 76% 220
4 Громадське здоров'я та громадське медсестринство 10 + 79% 195
5 Медична та соціальна реабілітація 26 + 76% 386
6 Фізичне виховання 147 6% 0
7 Громадське здоров’я та громадське медсестринство 10 0% 195
8 Медична та соціальна реабілітація 26 0% 44
9 основи біологічної фізики та медична апаратура 16 0% 220
10 основи біологічної фізики та медична апаратура 21 0% 220
11 Масаж 32 + 80% 0
12 Фізіотерапія 2 + 83% 0
13 Масаж 6 + 82% 0

    2019

  • Панасюк З.В. Роль міждисциплінарних звязків та інноваційних технологій у підготовці студентів-медиків: матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» / З.В.Панасюк, Т.Ю.Паламарчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 201–204.
  • 2018

  • Панасюк З.В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТТЯ З ПРЕДМЕТУ «МЕДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»/З.Панасюк//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.169-178.
  • 2017

  • Панасюк З. Використання інноваційних технологій у роботі вищої школи / З. Панасюк // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХІІ Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 20 червня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12 – С. 76 – 79.
  • 2016

  • Панасюк З. Окремі аспекти фахової підготовки студентів в умовах впровадження європейської кредитно-трансферної системи світи / З. Панасюк // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 20-21 травня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 23. – С. – .

2019

Семінар "Медична сестра дитячого стаціонару: виклики сьогодення"
Роль міждисциплінарних звязків та інноваційних технологій у підготовці студентів-медиків

2018

Освітній семінар у форматі телемостів « Імплементація міжнародних протоколів у педіатричну практику»
Міжрегіональна науково-практична конференція « Проблема раку в сучасному суспільстві»
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТТЯ З ПРЕДМЕТУ «МЕДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»
Навчального цикл семінарів у форматі телемосту «Міждисциплінарний підхід до внутрішніх хвороб», м. Житомир.

2017

Використання інноваційних технологій у роботі вищої школи

2016

Окремі аспекти фахової підготовки студентів в умовах впровадження європейської кредитно-трансферної системи світи