Портфоліо Панасюк З.В.

Остання атестація 26-03-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст II категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Громадське здоров'я та громадське медсестринство С77
Громадське здоров’я та громадське медсестринство С78
Медична та соціальна реабілітація С77, С78, Л38, Л39
основи біологічної фізики та медична апаратура C80, Л42
Основи біологічної фізики та медична апаратура С78, С77, Л39, Л38
2018-2019 н.р.
Громадське здоров'я та громадське медсестринство С75, С74
Медична та соціальна реабілітація С74, С75
Масаж ЛМ1, К1
Основи біологічної фізики та медична апаратура С79, Л40, Л41, Л36, С74, С75
Фізіотерапія К1
Фізичне виховання Л36
2017-2018 н.р.
Громадське здоров'я та громадське медсестринство С77, С72, С71
Громадське здоров’я та громадське медсестринство С78
Медична та соціальна реабілітація С77, С78, Л38, Л39, Л30, С72, С71, Л31, С76, Л35
Основи біологічної фізики та медична апаратура С78, С77, Л39, Л38, Л37
Громадське здоров'я і громадське медсестринство С76
2016-2017 н.р.
Громадське здоров'я та громадське медсестринство С75, С74
Медична та соціальна реабілітація С74, С75, Л27, С68, Л28
Основи біологічної фізики та медична апаратура Л33, Л36, Л34, С74, С75
Фізичне виховання Л36
Тем для тестування - 36 Кількість питань - 645
ПредметЕлектронний підручник
1 Медична та соціальна реабілітація 69%
2 Основи біологічної фізики та медична апаратура 61%
3 Громадське здоров'я та громадське медсестринство 63%
4 Медична та соціальна реабілітація 63%
5 основи біологічної фізики та медична апаратура 65%
6 основи біологічної фізики та медична апаратура 76%
7 Масаж 64%
8 Фізіотерапія 73%
9 Масаж 72%

    2019

  • Панасюк З. Адаптація сучасних студентів до умов кредитно-модульної системи навчання / З. Панасюк // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХXV Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 2 грудня 2019 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 25 – с. 132 – 135.
  • Панасюк З.В. Роль міждисциплінарних звязків та інноваційних технологій у підготовці студентів-медиків: матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» / З.В.Панасюк, Т.Ю.Паламарчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 201–204.
  • 2018

  • Панасюк З.В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТТЯ З ПРЕДМЕТУ «МЕДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»/З.Панасюк//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.169-178.
  • 2017

  • Панасюк З. Використання інноваційних технологій у роботі вищої школи / З. Панасюк // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХІІ Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 20 червня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12 – С. 76 – 79.
  • 2016

  • Панасюк З. Окремі аспекти фахової підготовки студентів в умовах впровадження європейської кредитно-трансферної системи світи / З. Панасюк // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 20-21 травня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 23. – С. – .

2019

Семінар "Медична сестра дитячого стаціонару: виклики сьогодення"
Роль міждисциплінарних звязків та інноваційних технологій у підготовці студентів-медиків

2018

Освітній семінар у форматі телемостів « Імплементація міжнародних протоколів у педіатричну практику»
Міжрегіональна науково-практична конференція « Проблема раку в сучасному суспільстві»
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТТЯ З ПРЕДМЕТУ «МЕДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»
Навчального цикл семінарів у форматі телемосту «Міждисциплінарний підхід до внутрішніх хвороб», м. Житомир.

2017

Використання інноваційних технологій у роботі вищої школи

2016

Окремі аспекти фахової підготовки студентів в умовах впровадження європейської кредитно-трансферної системи світи