Портфоліо Боришкевич А.П.

Остання атестація 01-04-2015
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Підвищення кваліфікації
Модуль 1. Розвиток професійних компетентностей 02-2020
"Adult educational technologies" for administrative officers and specialists (124 години) 05-2019
Сучасна методика навчання на засадах компетентнісного підходу у вищій освіті 06-2018
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Інфектологія Л40, Л41, Л39
мікробіологія C80
Медсестринство в інфектології С79
Переддипломна практика Л39
2018-2019 н.р.
Інфектологія Л39, Л38, Л37
Медсестринство в інфектології С78, С77
Переддипломна практика Л39
2017-2018 н.р.
Інфектологія Л36, Л33, Л34
Медсестринство в інфектології С75, С74
2016-2017 н.р.
Інфектологія Л30, Л35, Л31
Медсестринство в інфектології С71, С76, С72
Тем для тестування - 45 Кількість питань - 1589
ПредметЕлектронний підручник
1 Інфектологія 76%
2 Медсестринство в інфектології 82%
3 Інфектологія 62%
4 Медсестринство в інфектології 66%

    2017

  • Боришкевич А. Використання методу проектів як сучасної технології навчання при викладанні інфектології у медичному коледжі / А. Боришкевич // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХІІ Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 20 червня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12 – С. 71 – 74.
  • Боришкевич А. П. Шляхи підвищення навчально-пізнавального інтересу студентів у процесі викладання інфектології / А. П. Боришкевич // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 104 – 108.
  • 2016

  • Боришкевич А. Використання наочності при викладанні предмету «Інфектологія» / А. Боришкевич // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 17 листопада 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С. 253 – 256.
  • 2014

  • Боришкевич А. Позааудиторна робота – невід’ємний чинник професійної підготовки майбутнього спеціаліста / А. Боришкевич // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІХ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 29-30 жовтня 2014 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 195 – 200.
  • 2011

  • Боришкевич А. П. Післядипломна освіта – ефективний засіб підвищення фахового рівня медичного працівника / А. П. Боришкевич // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 10-11 листопада 2011 р.). – Житомир, 2011. – С. 47 – 49.

2019

Конференція "Актуальні питання педіатрії та вакцинації в умовах спалаху вакцинокерованих захворювань"
Українсько-німецька науково-практична конференція "Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"
Програма стажування Білоруський педагогічний університет ім.Максима Танка "Технології навчання дорослих"
Всеукраїнський психологічний фестиваль "ПАРОСТОК"

2018

"Вища освіта в медицині: проблеми та переспективи"
Почесна грамота УОЗ Житомирської обласної держадміністрації
Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблема раку в сучасному суспільстві"
Всеукраїнський тренінг-програма для лікарів"Мистецтво лікувати"

2017

Грамота президії обласного комітету Житомирської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я
Міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України"
"Загальні клінічні аспекти сучасних проблем ВІЛ- інфекції/СНІДу"

2016

Грамота Президії обласного комітету Житомирської обласної організації профспілки
Почесна грамота Верховної Ради України
Учасник науково-практичної студентської конференції за результатами гурткової роботи
Почесна грамота УОЗ Житомирської облдержадміністрації

1917

"Вища освіта в медсестринстві: проблеми та переспективи"