Портфоліо Боришкевич А.П.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Інфектологія Л40, Л41
Медсестринство в інфектології С79
2018-2019 н.р.
Інфектологія Л38, Л37, Л39
Медсестринство в інфектології С77, С78
2017-2018 н.р.
Інфектологія Л36, Л33, Л34
Медсестринство в інфектології С74, С75
2016-2017 н.р.
Інфектологія Л30, Л31, Л35
Медсестринство в інфектології С71, С76, С72
2015-2016 н.р.
Інфектологія Л26, Л28, Л27, Л32
Медсестринство в інфектології С68, С69, С73
Теми для тестування - 32 Кількість питань - 1328
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Інфектологія 45 + 77% 717
2 Медсестринство в інфектології 27 + 77% 376
3 Інфектологія 45 + 77% 717
4 Медсестринство в інфектології 27 68% 376

    2017

  • Боришкевич А. Використання методу проектів як сучасної технології навчання при викладанні інфектології у медичному коледжі / А. Боришкевич // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХІІ Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 20 червня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12 – С. 71 – 74.
  • Боришкевич А. П. Шляхи підвищення навчально-пізнавального інтересу студентів у процесі викладання інфектології / А. П. Боришкевич // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 104 – 108.
  • 2016

  • Боришкевич А. Використання наочності при викладанні предмету «Інфектологія» / А. Боришкевич // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 17 листопада 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С. 253 – 256.
  • 2014

  • Боришкевич А. Позааудиторна робота – невід’ємний чинник професійної підготовки майбутнього спеціаліста / А. Боришкевич // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІХ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 29-30 жовтня 2014 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 195 – 200.
  • 2011

  • Боришкевич А. П. Післядипломна освіта – ефективний засіб підвищення фахового рівня медичного працівника / А. П. Боришкевич // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 10-11 листопада 2011 р.). – Житомир, 2011. – С. 47 – 49.

2016

Президія обласного комітету Житомирської обласної організації профспілки