Портфоліо Лібер М.С.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст I категорії
ПредметГрупи
2018-2019 н.р.
Медсестринство в неврології С75, С74
Медсестринство в психіатрії та наркології С74, С75
Неврологія Л39, Л38, Л37
Психіатрія та наркологія Л37, Л38, Л39
2017-2018 н.р.
Медсестринство в неврології С72, С71, С76
Медсестринство в психіатрії та наркології С71, С76, С72
Неврологія Л36, Л34, Л33
Психіатрія та наркологія Л33, Л34, Л36
2016-2017 н.р.
Медсестринство в неврології С68, С73, С69
Медсестринство в психіатрії та наркології С73, С69, С68
Неврологія Л35, Л30, Л31
Психіатрія та наркологія Л31, Л30, Л35
2015-2016 н.р.
Медсестринство в неврології С70, С66, С65
Медсестринство в психіатрії та наркології С65, С66, С70
Неврологія Л26, Л32, Л28, Л27
Психіатрія та наркологія Л28, Л32, Л26, Л27
Теми для тестування - 35 Кількість питань - 525
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Неврологія 16 + 100% 439
2 Психіатрія та наркологія 8 + 100% 424
3 Медсестринство в неврології 16 + 100% 374
4 Медсестринство в психіатрії та наркології 27 + 100% 391
5 Неврологія 16 + 100% 439
6 Психіатрія та наркологія 8 + 99% 424

    2017

  • Лібер М. С Організація самостійної роботи студентів медичного коледжу в процесі вивчення фахових дисциплін / М. С. Лібер // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 146 – 150.