Портфоліо Баликіна І.Д.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст II категорії
ПредметГрупи
2018-2019 н.р.
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Л40, Л41
Медсестринство в акушерстві С78
Медсестринство в гінекології С78
Основи медсестринства С79, С78
2017-2018 н.р.
Медсестринство в акушерстві С78, С75
Медсестринство в гінекології С78, С75
Основи медсестринства С78, С77
Медсестринство у внутрішній медицині С75
Теми для тестування - 33 Кількість питань - 2351
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка 48 + 100% 1250
2 Основи медсестринства 78 + 95% 0
3 Медсестринство в акушерстві 22 + 100% 374
4 Медсестринство в гінекології 27 + 100% 124

    2018

  • Ірина Баликіна МЕДСЕСТРИНСТВО В ПАЛІАТИВНІЙ І ХОСПІСНІЙ МЕДИЦИНІ /І.Баликіна//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.40-45.
  • Баликіна І. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗДОБУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ /Баликіна І.//Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 32 – С. 250-253.