Портфоліо Карпук С.М.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст II категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Медсестринство в сімейній медицині С78
Медсестриство в сімейній медицині С77
Медсестринство у внутрішній медицині С77, С78
2018-2019 н.р.
Медсестринство в сімейній медицині С78
Медсестриство в сімейній медицині С77, С74, С75
Внутрішня медицина Л39, Л34
Медсестринство у внутрішній медицині С77, С74, С78, С75
2017-2018 н.р.
Медсестринство в сімейній медицині С76
Медсестриство в сімейній медицині С74, С75, С71, С72
Внутрішня медицина Л35, Л31
Медсестринство у внутрішній медицині С74, С75, С72, С76, С71
Сімейна медицина Л31, Л30, Л35
2016-2017 н.р.
Медсестринство в сімейній медицині С76, С73
Медсестриство в сімейній медицині С71, С72, С68, С69
Внутрішня медицина Л31
Медсестринство у внутрішній медицині С72, С76, С71, С73, С69, С68
Сімейна медицина Л31, Л32, Л26, Л27, Л28
2015-2016 н.р.
Медсестринство в сімейній медицині С73, С70
Медсестриство в сімейній медицині С68, С69, С65, С66
Медсестринство у внутрішній медицині С73, С69, С68
Сімейна медицина Л22, Л23, Л24, Л29
Теми для тестування - 68 Кількість питань - 3574
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Внутрішня медицина 66 + 53% 1684
2 Медсестринство у внутрішній медицині 78 + 73% 1896
3 Медсестриство в сімейній медицині 26 + 76% 391
4 Медсестринство у внутрішній медицині 78 2% 1896
5 Медсестринство в сімейній медицині 26 0% 391

    2018

  • Карпук С.М. ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АСПЕКТІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ/С.Карпук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.242-249.
  • 2017

  • Карпук С. М., Мороз Н. О. Використання потенціалу навчальної дисципліни «Сімейна медицина» у формуванні здорового способу життя студентів / С. М. Карпук, Н. О. Мороз // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 125 – 130.
  • Карпук С., Мирончук В., Герасимчук Д. Дослідження небезпечних чинників впливу на розвиток артеріальної гіпертензії / С. Карпук, В. Мирончук, Д. Герасимчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХІ Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 17 травня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11 – С. 67 – 70.