Портфоліо Скаковський В.Є.

Остання атестація 27-03-2018
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст I категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Медсестринство в онкології С78, С77
Медсестринство в оториноларингології С79
Невідкладні стани у внутрішній медицині Л38, Л39
Онкологія Л39, Л37, Л38
Патоморфологія та патофізіологія С79, С77, С78, Л38, Л39, Л37
патоморфологія та патофізіологія Л42
2018-2019 н.р.
Медсестринство в онкології С78, С77, С74, С75
Невідкладні стани у внутрішній медицині Л36, Л34
Онкологія Л33, Л36, Л34
Патоморфологія та патофізіологія Л40, С77, Л41, С78, С75, С74, Л33, Л36, Л34
2017-2018 н.р.
Медсестринство в онкології С74, С75
Невідкладні стани у внутрішній медицині Л38, Л39
Онкологія Л39, Л37, Л38, Л30, Л31, Л35
Патоморфологія та патофізіологія Л38, С75, С74, Л39, Л37
2016-2017 н.р.
Невідкладні стани у внутрішній медицині Л36, Л34
Онкологія Л33, Л36, Л34
Патоморфологія та патофізіологія Л33, С76, С72, С71, Л36, Л34
Тем для тестування - 32 Кількість питань - 855
ПредметЕлектронний підручник
1 Патоморфологія та патофізіологія 64%
2 Онкологія 64%
3 Невідкладні стани у внутрішній медицині 67%
4 Патоморфологія та патофізіологія 71%
5 Онкологія 63%
6 патоморфологія та патофізіологія 74%

    2019

  • Скаковський В.Є. Лекція-візуалізація як засіб формування інформаційно-комунікаційного простору студента/В.Є.Скаковський//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 18 лютого 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2019.– №21 –С. 255–257.
  • 2018

  • Скаковський В.Є. Формування профeсійних компeтeнтностeй майбутніх молодших спeціалістів як основа іх підготовки у вищих мeдичних навчальних закладів Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХVІ Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 6 бeрeзня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 16 – С. 74 – 76.
  • 2017

  • Паламарчук Т. Ю., Скаковський В. Є. Удосконалення педагогічної майстерності через метод коучингу та тренінгових технологій у контексті інноваційних педагогічних технологій вищої школи / Т. Ю. Паламарчук, В. Є. Скаковський // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 161 – 165.