Портфоліо Стаднік М.М.

Остання атестація 30-03-2017
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст I категорії
Кваліфікаційна категорія методистаметодист I категорії
Підвищення кваліфікації
Інтенсивні педагогічні технології у вивченні спеціальних дисциплін 10-2019
Довгострокове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗВО 11-2018
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Анатомія людини C80, Л39
Медична та соціальна реабілітація Л38, Л37, Л39
2018-2019 н.р.
Анатомія людини Л41
Медична та соціальна реабілітація Л34, Л36, Л33
Масаж ЛМ2
2017-2018 н.р.
Анатомія людини Л39
Медична та соціальна реабілітація Л39, С72, Л35, С76, Л31
2016-2017 н.р.
Медична та соціальна реабілітація С73, С69, Л26
Тем для тестування - 66 Кількість питань - 1793
ПредметЕлектронний підручник
1 Анатомія людини 65%
2 Медична та соціальна реабілітація 69%
3 Медична та соціальна реабілітація 64%
4 Анатомія людини 68%
5 Масаж 64%

    2019

  • Солодовник О. В., Стаднік М.М. Методологія PDCA та Lcloud при створенні інформаційно-освітнього простору В Новоград-Волинському медичному коледжі/О.В.Солодовник, М.М.Стаднік//: Створення інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу освіти України:матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 15 березня 2019р.).– Київ, 2019.–с.89-93.
  • 2018

  • Стаднік М.М. СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ/М.Стаднік//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.237-241.
  • 2017

  • Мухаровська Н. І., Гутель О. В., Стаднік М. М. Пріоритетні напрями розвитку сучасного навчального закладу шляхом інтеграції передових інформаційно-мережевих технологій у навчально-виховний процес / Н. І. Мухаровська, О. В. Гутель, М. М. Стаднік // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 153 – 157.
  • 2016

  • Мухаровська Н. І., Гутель О. В., Стаднік М. М. Напрями розвитку навчального закладу засобами сучасних інформаційно-мережевих систем / Н. І. Мухаровська, О. В. Гутель, М. М. Стаднік // Інформаційно-інтерактивні технології як засіб вдосконалення навчально-виховного процесу: матеріали Міжрегіональної наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 8 грудня 2016 р.). – Новоград-Волинський, 2016. – С. 35 – 38.
  • Мухаровська Н., Стаднік М. Інтеграція передових інформаційно-мережевих технологій у навчально-виховний процес сучасного навчального закладу/ Н. Мухаровська, М. Стаднік // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 14 жовтня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 26. – С. 204 – 207.

2019

Онлайн курс проектування електронних освітніх ресурсів (Доповідач)30
Доповідач Науково-практичної конференції «Використання ІКТ в освітньому процесі як основний чинник розвитку освіти»
Internship certificate24
Українсько-німецька науково-практична конференція «Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині»
Методологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні8
Доповідач Науково-практичної конференції «Створення інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу освіти України» Десята міжнародна виставка «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ -2019»

2018

«Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»
Сертифікат учасника міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблема раку в сучасному суспільстві»
Сертифікат Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору»

2016

Сертифікат
Сертифікат
Почесна грамота управління охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації
Сертифікат

2015

Сертифікат учасника міжрегіональної науково-практичної конференції на тему «Психологія здоров'я»
Сертифікат учасника науково-практичної конференції у рамках Всеукраїнського проекту «Зупини епідемію серцево-судинних катастроф»

2013

Почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

2012

Сертифікат

2011

Грамота