Портфоліо Солодовник О.В.

Остання атестація 01-04-2015
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Науковий ступіньКандидат педагогічних наук
Підвищення кваліфікації
Інтенсивні педагогічні технології у вивченні спеціальних дисциплін 10-2019
Adult educational technologies for administrative officers and specialists 05-2019
Захист дисертації за спеціальністю "Теорія і методика професійної освіти", кандидат педагогічних наук 03-2018
Сучасні психолого-педагогічні та організаційні аспекти діяльності керівного складу ВМНЗ України І-ІІ р.а. 05-2017
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Медсестринство у внутрішній медицині С79
Переддипломна практика Л38
Тем для тестування - 22 Кількість питань - 1987
ПредметЕлектронний підручник
1 Медсестринство у внутрішній медицині 61%

    2019

  • Солодовник О. В., Стаднік М.М. Методологія PDCA та Lcloud при створенні інформаційно-освітнього простору В Новоград-Волинському медичному коледжі/О.В.Солодовник, М.М.Стаднік//: Створення інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу освіти України:матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 15 березня 2019р.).– Київ, 2019.–с.89-93.
  • 2017

  • Солодовник О. В. Контекстне навчання в професійній підготовці майбутніх молодших медичних спеціалістів, здатних до професійного самовдосконалення / О. В. Солодовник // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 92 – 96.
  • 2014

  • Солодовник О. В., Колесник Л. А., Павлюк С. М., Сайчук Г. І. Роль інноваційних технологій у формуванні професійних якостей молодших медичних спеціалістів Новоград-Волинського медичного коледжу / О. В. Солодовник, Л. А. Колесник, С. М. Павлюк, Г. І. Сайчук // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 289 – 299.
  • Солодовник О. В., Сайчук Г. І., Мухаровська Н. І. Формування професійного мовлення студентів – майбутніх спеціалістів галузі охорони здоров’я / О. В. Солодовник, Г. І. Сайчук, Н. І. Мухаровська // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 310 – 321.
  • 2011

  • Солодовник О. В. Виняткова роль особистості викладача у формуванні сучасного медика-гуманіста / О. В. Солодовник // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 10-11 листопада 2011 р.). – Житомир, 2011. – С. 215 – 218.