Портфоліо Драч М.В.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст I категорії
Кваліфікаційна категорія методистаметодист I категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Історія України С81, C80
Громадянська освіта С81, Л43
Основи філософських знань Л41, С78, Л40, С77
Соціологія Л41, С79, Л40, С77, С78
Історія медицини та медсестринства С77, С78
історія України C80
Людина і світ С79, Л41, Л40, С78, С77
2018-2019 н.р.
Історія України C80
Основи філософських знань С78, С77, Л38, Л37, Л39
Соціологія С79, С77, Л37, Л39, С78, Л38
Історія медицини та медсестринства С77, С78
історія України C80
Людина і світ С79, С78, С77, Л37, Л39, Л38
2017-2018 н.р.
Історія України С76, С74
Основи філософських знань Л41, С78, Л40, С77, Л33, С72, Л36, Л34, С71
Соціологія Л41, Л40, С77, С78, Л33, Л36, С75, С76, Л34, С74, С71, С72
Історія медицини та медсестринства С77, С78
Людина і світ Л41, Л40, С78, С77, С75, С74, Л33, С72, С71, Л34
2016-2017 н.р.
Історія України С74
Основи філософських знань Л38, Л37, Л39, С72, С71
Соціологія Л37, Л39, Л38, С75, С74, С73, Л31, С71, Л30, Л35, С72
Людина і світ Л37, С75, Л39, С74, Л38, С72, С71
2015-2016 н.р.
Історія України С76, С74
Основи філософських знань Л33, С72, Л34, С71
Соціологія Л33, С76, Л34, С74, С71, С72, Л27, Л32, С68, С70, Л26, Л28, С69
Людина і світ С74, Л33, С72, С71, Л34
Теми для тестування - 63 Кількість питань - 998
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Основи філософських знань 16 + 82% 382
2 Соціологія 16 + 57% 171
3 Людина і світ 11 + 58% 170
4 Основи філософських знань 17 + 83% 382
5 Соціологія 16 + 57% 171
6 Історія медицини та медсестринства 20 + 100% 239
7 Основи філософських знань 16 23% 382
8 Соціологія 9 0% 171
9 Основи філософських знань 17 0% 382
10 Соціологія 16 23% 171
11 Історія медицини та медсестринства 20 + 42% 239
12 історія України 54 0% 944
13 Громадянська освіта 11 0% 0
14 Історія України 45 0% 944
15 Громадянська освіта 11 0% 0
16 Історія України 16 0% 368

    2019

  • Драч М.В. Вплив навчальної дисципліни "Основи філософських знань" на формування аксіологічних фахових орієнтацій студентів-медиків/М.В.Драч//Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 18 лютого 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2019.– №21 – с. 255–257.
  • 2018

  • Драч М.В. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ/М.Драч//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.222-228.
  • 2017

  • Драч М. В. Соціально-психологічний та професійно-педагогічний аспекти комунікативного компоненту у системі «викладач-студент» під час навчальної діяльності / М. В. Драч // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 117 – 121.
  • Драч М. Формування пізнавального інтересу у студентів під час занять з предмету «Соціологія» / М. Драч // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 9 – С. 135 – 139.
  • 2016

  • Драч М. В. Роль комунікативного компоненту у системі «викладач-студент» під час навчальної діяльності / М. В. Драч // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 76 – 78.

2019

Семінар-тренінг "Методологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"
Драч М.В. Вплив навчальної дисципліни "Основи філософських знань" на формування аксіологічних фахових орієнтацій студентів-медиків/М.В.Драч//Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 18 лютого 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2019.– №21 – с. 255–257.

2018

Драч М.В. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ/М.Драч//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.222-228.

2017

Драч М. Формування пізнавального інтересу у студентів під час занять з предмету «Соціологія» / М. Драч // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017.

2016

Грамота за плідну співпрацю в ННВК
Драч М. В. Роль комунікативного компоненту у системі «викладач-студент» під час навчальної діяльності / М. В. Драч // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 76 – 78.

2014

«Нормативно-правова основа діяльності закладів хоспісної та паліативної медицини» надрукована у збірнику статей регіональної науково-теоретичної конференції «Актуальні питання паліативної та хоспісної медицини» м. Дубно, 2014 р.