Портфоліо Драч М.В.

Остання атестація 26-03-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст I категорії
Кваліфікаційна категорія методистаметодист I категорії
Підвищення кваліфікації
Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін 10-2019
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Історія України C80, С81
Громадянська освіта Л43, С81
Основи філософських знань Л40, С77, Л41, С78
Соціологія Л40, Л41, С79, С78, С77
Історія медицини та медсестринства С78, С77
історія України C80
Людина і світ С79, С78, С77, Л41, Л40
2018-2019 н.р.
Історія України C80
Основи філософських знань С77, С78, Л37, Л39, Л38
Соціологія С79, Л38, С78, Л37, Л39, С77
Історія медицини та медсестринства С78, С77
історія України C80
Людина і світ С79, С78, С77, Л39, Л38, Л37
2017-2018 н.р.
Основи філософських знань Л40, С77, Л41, С78, Л36, Л34, С71, Л33, С72
Соціологія Л40, Л41, С78, С77, Л34, С74, Л33, Л36, С75, С76, С72, С71
Історія медицини та медсестринства С78, С77
Людина і світ С78, С77, Л41, Л40, С75, С74
2016-2017 н.р.
Основи філософських знань Л37, Л39, Л38, С71, С72
Соціологія Л38, Л37, Л39, С74, С75, С72, Л30, Л35, Л31, С73, С71
Людина і світ С75, Л39, С74, Л38, Л37
Тем для тестування - 85 Кількість питань - 1347
ПредметЕлектронний підручник
1 Основи філософських знань 65%
2 Основи філософських знань 66%
3 Історія медицини та медсестринства 80%

    2019

  • Драч М.В. Вплив навчальної дисципліни "Основи філософських знань" на формування аксіологічних фахових орієнтацій студентів-медиків/М.В.Драч//Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 18 лютого 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2019.– №21 – с. 255–257.
  • 2018

  • Драч М.В. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ/М.Драч//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.222-228.
  • 2017

  • Драч М. В. Соціально-психологічний та професійно-педагогічний аспекти комунікативного компоненту у системі «викладач-студент» під час навчальної діяльності / М. В. Драч // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 117 – 121.
  • Драч М. Формування пізнавального інтересу у студентів під час занять з предмету «Соціологія» / М. Драч // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 9 – С. 135 – 139.
  • 2016

  • Драч М. В. Роль комунікативного компоненту у системі «викладач-студент» під час навчальної діяльності / М. В. Драч // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 76 – 78.

2019

Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін
Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині
Семінар-тренінг "Методологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"
Драч М.В. Вплив навчальної дисципліни "Основи філософських знань" на формування аксіологічних фахових орієнтацій студентів-медиків/М.В.Драч//Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 18 лютого 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2019.– №21 – с. 255–257.

2018

Драч М.В. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ/М.Драч//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.222-228.

2017

Драч М. Формування пізнавального інтересу у студентів під час занять з предмету «Соціологія» / М. Драч // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017.

2016

Грамота за плідну співпрацю в ННВК
Драч М. В. Роль комунікативного компоненту у системі «викладач-студент» під час навчальної діяльності / М. В. Драч // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 76 – 78.

2014

«Нормативно-правова основа діяльності закладів хоспісної та паліативної медицини» надрукована у збірнику статей регіональної науково-теоретичної конференції «Актуальні питання паліативної та хоспісної медицини» м. Дубно, 2014 р.