Портфоліо Савчук Н.А.

Остання атестація 30-03-2017
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст I категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Іноземна мова Л43, С81, Л37
іноземна мова Л42, C80
Англійська мова за проф спрям Л41, Л38, С79, Л40, Л39, С77
Англійська мова за проф спрямуванням С78
англійська мова за професійним спрям Л37
Англійська мова Л40, С79, Л41, С78, Л38, Л37
Англійська мова проф спрям С78
2018-2019 н.р.
Іноземна мова Л37
іноземна мова Л42, C80
Англійська мова за проф спрям Л41, Л38, С79, Л40, Л39, С77, Л36, С75, Л34, С74
Англійська мова за проф спрямуванням С78
англійська мова за професійним спрям Л37
Англійська мова Л40, С79, Л41, С78, Л38, Л37, С74
Англійська мова проф спрям С78
Українська мова (за профспрямуванням) С74, Л36, Л34, С75
2017-2018 н.р.
Іноземна мова Л37
Англійська мова за проф спрям Л38, Л40, Л36, С75, Л34, С74, С71, Л33, С72
Англійська мова за проф спрямуванням С78
англійська мова за професійним спрям Л37
Англійська мова Л40, С78, Л38, Л37, С74
Англійська мова проф спрям С78
Українська мова (за профспрямуванням) С74, Л33, Л36, Л34, С75, С72, С71
2016-2017 н.р.
Іноземна мова Л37
Англійська мова за проф спрям Л38, С74, С71, С72, Л32, С73, С69, С76
англійська мова за професійним спрям Л37
Англійська мова Л38, Л37, С74
Українська мова (за профспрямуванням) С74, Л30, Л31, С72, С71
Українська мова (за професійним спрямуванням) Л35, С76
Тем для тестування - 76 Кількість питань - 1471
ПредметЕлектронний підручник
1 Англійська мова 73%
2 Англійська мова за проф спрям 65%
3 іноземна мова 100%
4 іноземна мова 100%
5 Іноземна мова 89%
6 Іноземна мова 86%

  2019

 • Кириченко Н.В. Англійські рекламізми у мові українського телебачення/ Н.В. Кириченко, Н.А. Савчук, О.Залуцька/ матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: матеріали 48 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 25 червня 2019 року – Вип. 48 – с. 168 – 170. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 168 – 170.
 • 2018

 • Савчук Н.А., Кириченко Н.В. СОЦІОКУЛЬТУРНА МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ /Савчук Н.А., Кириченко Н.В.//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.266-271.
 • Кириченко Н.В., Савчук Н.А.МОВНЕ ПОРТФОЛІО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ /Н.Кириченко, Н.Савчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.69-74.
 • Кириченко Н.В.,Савчук Н.А. Формування соціокультурної мовної компетенції студентів-медиків на заняттях англійської мови/Савчук Н.А., Кириченко Н.В.//Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 32 – С. 558 – 561.
 • Савчук Н., Чаплигіна О. OSCAR WILDE’S UKNOWN FACTS ABOUT LIFE/ Н. Савчук, О. Чаплигіна // Відомі та невідомі сторінки європейської, британської, американської та української літератури: матеріали обласної літературної науково-практичної конференції: зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 30 листопада 2017 р.). – Новоград-Волинський, 2017. – С. 5 – 9.
 • 2017

 • Савчук Н., Чаплигіна О. Особливості використання ідіом на позначення частин тіла в усному та писемному мовленні / Н. Савчук, О. Чаплигіна // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХІІ Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 20 червня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12 – С. 112 – 115.
 • Кириченко Н. В., Савчук Н. А., Чаплигіна О. Використання ідіоматичних одиниць на позначення частин тіла в різних жанрах англомовного дискурсу / Н. В. Кириченко, Н. А. Савчук, О. Чаплигіна // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 130 – 133.
 • 2016

 • Мухаровська Н., Савчук Н., Чаплигіна О. The ways to success in humanitarian sciences / Н. Мухаровська, Н. Савчук, О. Чаплигіна // Професійні мовні компетенції сучасного фахівця: матеріали Міжвузівської студентської наук-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 16 листопада 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 4 – 5.