Портфоліо Савчук Н.А.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст I категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
іноземна мова Л42, C80
Іноземна мова С81, Л43, Л37
Англійська мова за проф спрям Л40, С79, Л39, Л41, С77, Л38
Англійська мова за проф спрямуванням С78
англійська мова за професійним спрям Л37
Англійська мова С79, Л41, Л40, Л38, С78, Л37
Англійська мова проф спрям С78
2018-2019 н.р.
іноземна мова Л42, C80
Іноземна мова Л37
Англійська мова за проф спрям Л40, С79, Л39, Л41, С77, Л38, Л36, С75, Л34, С74
Англійська мова за проф спрямуванням С78
англійська мова за професійним спрям Л37
Англійська мова С79, Л41, Л40, Л38, С78, С74, Л37, С75
Англійська мова проф спрям С78
Українська мова (за профспрямуванням) С74, Л34, Л36, С75
2017-2018 н.р.
Іноземна мова Л37
Англійська мова за проф спрям Л40, Л38, Л36, С75, Л34, С74, С71, Л33, С72
Англійська мова за проф спрямуванням С78
англійська мова за професійним спрям Л37
Англійська мова Л40, Л38, С78, С74, Л37, С75, С71
Англійська мова проф спрям С78
Українська мова (за профспрямуванням) С74, Л34, Л36, С75, Л33, С72, С71
2016-2017 н.р.
Іноземна мова Л37
Англійська мова за проф спрям Л38, С74, С71, С72, С69, Л32, С76, С73
англійська мова за професійним спрям Л37
Англійська мова Л38, С74, Л37, С71
Українська мова (за профспрямуванням) С74, Л31, С72, Л30, С71, С69
Українська мова (за професійним спрямуванням) Л35, С76, С73, Л32
2015-2016 н.р.
Англійська мова за проф спрям С75, С74, С71, С69, Л32, С76, С73, Л24, Л22, Л29, С66, С65
Англійська мова С74, С75, С71
Українська мова (за профспрямуванням) С74, С75, С71, Л28, С69, Л27, С68, Л26
Українська мова (за професійним спрямуванням) С76, С73, Л32
Теми для тестування - 34 Кількість питань - 713
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Англійська мова 70 + 58% 416
2 Англійська мова за проф спрям 54 + 58% 489
3 Англійська мова за проф спрям 65 + 58% 489
4 Англійська мова 70 + 59% 416
5 Англійська мова за проф спрям 69 0% 20
6 Англійська мова за проф спрямуванням 71 35% 489
7 англійська мова за професійним спрям 54 0% 0
8 іноземна мова 70 28% 416
9 іноземна мова 70 26% 416
10 Англійська мова проф спрям 65 0% 20
11 Іноземна мова 70 0% 416
12 Іноземна мова 70 0% 416

  2018

 • Савчук Н.А., Кириченко Н.В. СОЦІОКУЛЬТУРНА МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ /Савчук Н.А., Кириченко Н.В.//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.266-271.
 • Кириченко Н.В., Савчук Н.А.МОВНЕ ПОРТФОЛІО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ /Н.Кириченко, Н.Савчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.69-74.
 • Кириченко Н.В.,Савчук Н.А. Формування соціокультурної мовної компетенції студентів-медиків на заняттях англійської мови/Савчук Н.А., Кириченко Н.В.//Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 32 – С. 558 – 561.
 • Савчук Н., Чаплигіна О. OSCAR WILDE’S UKNOWN FACTS ABOUT LIFE/ Н. Савчук, О. Чаплигіна // Відомі та невідомі сторінки європейської, британської, американської та української літератури: матеріали обласної літературної науково-практичної конференції: зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 30 листопада 2017 р.). – Новоград-Волинський, 2017. – С. 5 – 9.
 • 2017

 • Савчук Н., Чаплигіна О. Особливості використання ідіом на позначення частин тіла в усному та писемному мовленні / Н. Савчук, О. Чаплигіна // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХІІ Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 20 червня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12 – С. 112 – 115.
 • Кириченко Н. В., Савчук Н. А., Чаплигіна О. Використання ідіоматичних одиниць на позначення частин тіла в різних жанрах англомовного дискурсу / Н. В. Кириченко, Н. А. Савчук, О. Чаплигіна // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 130 – 133.
 • 2016

 • Мухаровська Н., Савчук Н., Чаплигіна О. The ways to success in humanitarian sciences / Н. Мухаровська, Н. Савчук, О. Чаплигіна // Професійні мовні компетенції сучасного фахівця: матеріали Міжвузівської студентської наук-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 16 листопада 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 4 – 5.