Портфоліо Прокопчук Н.Є.

Остання атестація 01-04-2016
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Історія медицини та медсестринства С79
Медсестринство в педіатрії С78, С79
Невідкладні стани в педіатрії Л38
Педіатрія Л41, Л38
2018-2019 н.р.
Медсестринство в педіатрії С78
Невідкладні стани в педіатрії Л38, Л34
Педіатрія Л38, Л34, Л36
2017-2018 н.р.
Історія медицини та медсестринства С74, С75, С72
Медсестринство в педіатрії С72, С76
Невідкладні стани в педіатрії Л34
Педіатрія Л34, Л35
2016-2017 н.р.
Історія медицини та медсестринства С71, С72
Медсестринство в педіатрії С72, С68
Педіатрія Л35, Л28
Тем для тестування - 99 Кількість питань - 4228
ПредметЕлектронний підручник
1 Історія медицини та медсестринства 80%
2 Медсестринство в педіатрії 73%

  2018

 • Прокопчук Н.Є. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДІАТРІЇ/Н.Прокопчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.178-181.
 • 2017

 • Прокопчук Н. Є. Використання інтерактивних методів навчання у фахових дисциплінах при підготовці майбутніх медичних працівників / Н. Є. Прокопчук // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 174 – 178.
 • 2015

 • Прокопчук Н. Є. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні клінічних дисциплін в медичних коледжах / Н. Є. Прокопчук // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю : зб. наук. праць (Житомир, 15-16 жовтня 2015 р.). – Житомир, 2015. – С. – .
 • Прокопчук Н. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні клінічних дисциплін / Н. Прокопчук // Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации: материалы VІІ Международной науч.-практ. интернет-конф. : сб. науч. трудов (Переяслав-Хмельницкий, 26-27 сентября 2015 р.). – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – С. – .
 • 2014

 • Прокопчук Н. Педагогічні аспекти організації науково-дослідницької діяльності студентів медичних коледжів / Н. Прокопчук // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 30-31 жовтня 2014 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. – .
 • Показна С. Г., Прокопчук Н. Є. Актуальні питання і організація служби паліативної допомоги вдома / С. Г. Показна, Н. Є. Прокопчук // Актуальні питання паліативної та хоспісної медицини: матеріали наук.-теор. конф. : зб. наук. праць (Дубно, 5 червня 2014 р.). – Дубно, 2014. – С. – .