Портфоліо Паламарчук Т.Ю.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
анатомія людини Л42
Медсестринство в педіатрії С79, С77, С78
Педіатрія Л39
Ріст і розвиток людини С79, С78, С77
2018-2019 н.р.
Медсестринство в педіатрії С77, С78, С74, С75
Педіатрія Л39
Ріст і розвиток людини С78, С77
2017-2018 н.р.
Медсестринство в педіатрії С74, С75, С76, С71, С72
2016-2017 н.р.
Медсестринство в педіатрії С76, С71, С72, С73, С69, С68
2015-2016 н.р.
Медсестринство в педіатрії С73, С69, С68, С65, С70, С66
Теми для тестування - 48 Кількість питань - 4531
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Педіатрія 66 + 73% 1497
2 Ріст і розвиток людини 36 16% 161
3 Медсестринство в педіатрії 75 + 71% 1408
4 Ріст і розвиток людини 36 0% 161
5 Медсестринство в педіатрії 75 0% 1408
6 анатомія людини 45 57% 1431

  2019

 • Панасюк З.В. Роль міждисциплінарних звязків та інноваційних технологій у підготовці студентів-медиків: матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» / З.В.Панасюк, Т.Ю.Паламарчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 201–204.
 • 2018

 • Тетяна Паламарчук, Раїса Полянська ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПЕДІАТРІЇ НА ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОГО ВЕДЕННЯ ХВОРОБ ДИТЯЧОГО ВІКУ/Т. Паламарчук, Р.Полянська//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.156-169.
 • Паламарчук Т.Ю.Застосування методу коучингу та тренінгових технологій для удосконалення педагогічної майстерності у вищій школі/Паламарчук Т.Ю.//Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХХІХ Всеукраїнська науково-практичній інтернет-конференції: зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 24 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39 – С. 135 – 137.
 • 2017

 • Паламарчук Т. Ю., Скаковський В. Є. Удосконалення педагогічної майстерності через метод коучингу та тренінгових технологій у контексті інноваційних педагогічних технологій вищої школи / Т. Ю. Паламарчук, В. Є. Скаковський // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 161 – 165.
 • 2016

 • Паламарчук Т. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку (ІВХДВ) як необхідний елемент у структурі підготовки молодших медичних спеціалістів / Т. Паламарчук // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 17 листопада 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С. 432 – 436.
 • Паламарчук Т. Огляд сучасних аспектів підготовки медичних сестер в умовах реформування системи освіти та системи охорони здоров’я / Т. Паламарчук // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 09-10 квітня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 22. – С. 113 – 115.