Портфоліо Паламарчук Т.Ю.

Остання атестація 22-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
анатомія людини Л42
Медсестринство в педіатрії С79, С77, С78
Педіатрія Л39
Переддипломна практика С77
Ріст і розвиток людини С79, С78, С77
2018-2019 н.р.
Медсестринство в педіатрії С77, С78, С74, С75
Педіатрія Л39
Переддипломна практика С77
Ріст і розвиток людини С78, С77
2017-2018 н.р.
Медсестринство в педіатрії С74, С75, С71, С72, С76
2016-2017 н.р.
Медсестринство в педіатрії С71, С72, С76, С68, С69, С73
Тем для тестування - 49 Кількість питань - 5067
ПредметЕлектронний підручник
1 Медсестринство в педіатрії 73%
2 Переддипломна практика 60%
3 анатомія людини 77%

  2020

 • Т.Ю.Паламарчук. Формування професійної культури майбутніх фахівців медичного коледжу: сутність і структура: зб.наук.праць VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»/Т.Ю.Паламарчук // Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих. – Переяслав, 2020. – с. 147–151.
 • 2019

 • Панасюк З.В. Роль міждисциплінарних звязків та інноваційних технологій у підготовці студентів-медиків: матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» / З.В.Панасюк, Т.Ю.Паламарчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 201–204.
 • 2018

 • Тетяна Паламарчук, Раїса Полянська ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПЕДІАТРІЇ НА ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОГО ВЕДЕННЯ ХВОРОБ ДИТЯЧОГО ВІКУ/Т. Паламарчук, Р.Полянська//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.156-169.
 • Паламарчук Т.Ю.Застосування методу коучингу та тренінгових технологій для удосконалення педагогічної майстерності у вищій школі/Паламарчук Т.Ю.//Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХХІХ Всеукраїнська науково-практичній інтернет-конференції: зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 24 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39 – С. 135 – 137.
 • 2017

 • Паламарчук Т. Ю., Скаковський В. Є. Удосконалення педагогічної майстерності через метод коучингу та тренінгових технологій у контексті інноваційних педагогічних технологій вищої школи / Т. Ю. Паламарчук, В. Є. Скаковський // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 161 – 165.
 • 2016

 • Паламарчук Т. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку (ІВХДВ) як необхідний елемент у структурі підготовки молодших медичних спеціалістів / Т. Паламарчук // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 17 листопада 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С. 432 – 436.
 • Паламарчук Т. Огляд сучасних аспектів підготовки медичних сестер в умовах реформування системи освіти та системи охорони здоров’я / Т. Паламарчук // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 09-10 квітня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 22. – С. 113 – 115.

2020

Сертифікат учасника VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Сучасна українська освіта:стратегії та технології навчання молоді і дорослих"
Історія, сучасний стан та перспективи розвитку надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям області12

2019

Семінар " Сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку
Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині
семінар " Медична сестра дитячого стаціонару: виклики сьогодення"

2018

Посвідчення про підвищення кваліфікації
Імплементація міжнародних протоколів у педіатричну практику
Проблема раку в сучасному світі
Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору
Міждисциплінарний підхід до терапії внутрішніх хвороб

2017

Стратегія інтегрованого ведення хвороб дитячого віку