Портфоліо Бистрицький В.В.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званняcтарший викладач
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
анатомія людини Л42
2018-2019 н.р.
Анатомія людини Л40, С79, Л41, С78, Л36
Офтальмологія Л36
Патоморфологія та патофізіологія С78, Л41, Л36
Фізіологія Л41, Л36
2017-2018 н.р.
Анатомія людини С78, С77, Л37, Л39, Л38, С72, С71, С76
Патоморфологія та патофізіологія С78, Л39
Фізіологія Л39, С76
Медсестринство в дерматології та венерології С76, С71, С72
2016-2017 н.р.
Анатомія людини Л36, Л33, Л34, С75, С74
Офтальмологія Л36
Патоморфологія та патофізіологія Л36
Фізіологія Л36
2015-2016 н.р.
Анатомія людини Л31, Л30, С72, С71, С76, Л35
Патоморфологія та патофізіологія Л35, Л31
Фізіологія С76
Медсестринство в дерматології та венерології С76, С71, С72
Теми для тестування - 47 Кількість питань - 1349
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Анатомія людини 45 + 73% 1431
2 Фізіологія 45 + 61% 320
3 Патоморфологія та патофізіологія 45 + 73% 387
4 Анатомія людини 45 + 70% 1431
5 Офтальмологія 10 + 29% 271
6 Патоморфологія та патофізіологія 52 31% 387
7 анатомія людини 45 57% 1431

    2018

  • Володимир Бистрицький ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ»/В.Бистрицький //Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.126-131.
  • 2016

  • Бистрицький В. Олімпіада як форма позааудиторної роботи з предмету «Анатомія людини» / В. Бистрицький // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 17 листопада 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С. 239 – 242.