Портфоліо Бистрицький В.В.

Остання атестація 05-04-2017
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званняcтарший викладач
Підвищення кваліфікації
Модуль 1. Розвиток професійних компетентностей 02-2020
інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін 10-2019
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
анатомія людини Л42
Дерматологія та венерологія Л38, Л37, Л39
Переддипломна практика Л39, Л37
Анатомія людини Л37, Л38, Л39
Патоморфологія та патофізіологія Л39
Фізіологія Л39
2018-2019 н.р.
Анатомія людини Л40, С79, Л41, С78, Л36
Офтальмологія Л36
Патоморфологія та патофізіологія С78, Л41, Л36
Фізіологія Л41, Л36
2017-2018 н.р.
Дерматологія та венерологія Л38, Л37, Л39
Переддипломна практика Л39, Л37
Анатомія людини С77, С78, Л37, Л38, Л39
Патоморфологія та патофізіологія С78, Л39
Фізіологія Л39
Медсестринство в дерматології та венерології С76, С71, С72
2016-2017 н.р.
Анатомія людини Л36, Л33, С74, С75, Л34
Офтальмологія Л36
Патоморфологія та патофізіологія Л36
Фізіологія Л36
Тем для тестування - 61 Кількість питань - 1535
ПредметЕлектронний підручник
1 Анатомія людини 65%
2 Патоморфологія та патофізіологія 64%
3 Анатомія людини 63%
4 анатомія людини 77%

    2019

  • Бистрицький В. Генеза розвитку компетентнісного підходу/ В. Бистрицький // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХXV Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 2 грудня 2019 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 25 – С. 116 – 119.
  • 2018

  • Володимир Бистрицький ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ»/В.Бистрицький //Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.126-131.
  • 2016

  • Бистрицький В. Олімпіада як форма позааудиторної роботи з предмету «Анатомія людини» / В. Бистрицький // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 17 листопада 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С. 239 – 242.

2020

Розвиток професійних компетенцій30
Історія, сучасний стан та перспективи розвитку надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям області24

2019

XXV Міжнародна науково-практична конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"
Тренінг "Інтенсивні педагогічні технології в навчанні спеціальних дисциплін"24
Семінар "Сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку"
Українсько-німецька науково-практична конференція "Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"

2018

Науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"
Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблеми раку в сучасному суспільстві"