Портфоліо Мухаровська Н.І.

Остання атестація 05-04-2017
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Кваліфікаційна категорія методистаметодист вищої категорії
Підвищення кваліфікації
Психологічна служба в системі освіти України 01-2020
Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін 10-2019

2019


2018


2017

ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Зарубіжна література Л43, С81, Л41, С79
культурологія C80
Мистецтво Л43
мистецтво Культурологія C80
Українська мова (за профспрямуванням) Л40, С79, Л41
зарубіжна література C80
Культурологія Л40, Л41, С79
2018-2019 н.р.
Зарубіжна література Л41, С79
культурологія C80
мистецтво Культурологія C80
Українська мова (за профспрямуванням) Л40, С79, Л41
зарубіжна література Л42, C80
Культурологія Л40, Л41, С79, Л42
Німецька мова за проф спрям С74, Л33
Німецька мова С74, Л33
2017-2018 н.р.
Зарубіжна література Л41, С79, Л37, С77, Л39
Українська мова (за профспрямуванням) С79, Л41
Культурологія Л41, С79, Л39, Л37, С78, Л38, С77
Німецька мова за проф спрям С74, Л33, Л35, Л31, С71
Німецька мова С74, Л33
Українська мова С77
2016-2017 н.р.
Зарубіжна література Л37, С77, Л39
Культурологія Л39, Л37, С77
Німецька мова за проф спрям С74, Л33, Л35, Л31, С71, Л28, Л26, С69
Німецька мова С74, Л33
Українська мова С77
Тем для тестування - 134 Кількість питань - 2283
ПредметЕлектронний підручник

  2018

 • Мухаровська Н.І., Зінчук І.С. Здійснення аналізу обсягу і якості виконання науково-методичної роботи у закладах вищої освіти/Н.І.Мухаровська, І.С.Зінчук//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 30 листопада 2018р.).– Переяслав-Хмельницький, 2018.– №20 – с.315-318.
 • Наталія Мухаровська ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ/Н. Мухаровська//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.103-107.
 • Мухаровська Н.І., Кравченко Д. FRANZ KAFKA: LIEBE ZUM LEIDEN/ Н.Мухаровська, Д.Кравченко// Відомі та невідомі сторінки європейської, британської, американської та української літератури: матеріали обласної літературної науково-практичної конференції: зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 30 листопада 2017 р.). – Новоград-Волинський, 2017. – С. 33 – 38.
 • 2017

 • Мухаровська Н. І., Гутель О. В., Стаднік М. М. Пріоритетні напрями розвитку сучасного навчального закладу шляхом інтеграції передових інформаційно-мережевих технологій у навчально-виховний процес / Н. І. Мухаровська, О. В. Гутель, М. М. Стаднік // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 153 – 157.
 • 2016

 • Мухаровська Н. І., Гутель О. В., Стаднік М. М. Напрями розвитку навчального закладу засобами сучасних інформаційно-мережевих систем / Н. І. Мухаровська, О. В. Гутель, М. М. Стаднік // Інформаційно-інтерактивні технології як засіб вдосконалення навчально-виховного процесу: матеріали Міжрегіональної наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 8 грудня 2016 р.). – Новоград-Волинський, 2016. – С. 35 – 38.
 • Мухаровська Н., Меркур'єва К., Бондарчук Н. Medical slang as a part of professional language competence of medical workers / Н. Мухаровська, К. Меркур'єва, Н. Бондарчук // Професійні мовні компетенції сучасного фахівця: матеріали Міжвузівської студентської наук-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 16 листопада 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 4 – 5.
 • Мухаровська Н., Савчук Н., Чаплигіна О. The ways to success in humanitarian sciences / Н. Мухаровська, Н. Савчук, О. Чаплигіна // Професійні мовні компетенції сучасного фахівця: матеріали Міжвузівської студентської наук-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 16 листопада 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 4 – 5.
 • Мухаровська Н., Стаднік М. Інтеграція передових інформаційно-мережевих технологій у навчально-виховний процес сучасного навчального закладу/ Н. Мухаровська, М. Стаднік // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 14 жовтня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 26. – С. 204 – 207.
 • Мухаровська Н. І. Розвиток уміння оперувати способами пошуку інформації, використовуючи інформаційні технології при викладанні німецької мови / Н. І. Мухаровська // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 179 – 181.
 • 2014

 • Солодовник О. В., Сайчук Г. І., Мухаровська Н. І. Формування професійного мовлення студентів – майбутніх спеціалістів галузі охорони здоров’я / О. В. Солодовник, Г. І. Сайчук, Н. І. Мухаровська // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 310 – 321.
 • Мухаровська Н. І. Роль засобів рольової/ділової гри в розвитку комунікативних умінь студентів-медиків / Н. І. Мухаровська // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 277 – 289.
 • 2013

 • Мухаровська Н. І. Умови розвитку креативності викладача / Н. І. Мухаровська // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 17-18 жовтня 2013 р.). – Житомир, 2013. – С. 121 – 125.

2019

Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін24
Як у закладі сформувати систему забезпечення якості освіти
Українсько-німецька науково-практична конференція "Особливості організації медико-соціальної догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"
Семінар-тренінг "Метологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"
Сьомий Всеукраїнський психологічний фестиваль "Паросток"80

2018

XX МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Подяка міського голови до Дня працівників освіти
Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблема раку в сучасному суспільстві"
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"