Портфоліо Зінчук І.С.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст I категорії
Кваліфікаційна категорія методистаметодист I категорії

2019


2018


2017

ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
історія України Л42
Історія України Л43
Всесвітня історія С81, Л43
Мистецтво С81
основи права Л42
всесвітня історія Л42
2018-2019 н.р.
історія України Л42
Історія України Л41, Л40, С79
Всесвітня історія Л41, С79, Л40
основи права Л42, C80
всесвітня історія C80, Л42
Основи правознавства С79, Л41, Л40
2017-2018 н.р.
Історія України Л41, Л40, С79, Л38, Л37, Л39
Всесвітня історія Л41, С79, Л40, Л37, Л39, С77, Л38, С78
Основи правознавства С79, Л41, Л40, С78, С77, Л38, Л39
Основи права Л37
2016-2017 н.р.
Історія України Л38, Л37, Л39, Л33, Л34, С75
Всесвітня історія Л37, Л39, С77, Л38, С78, Л33, С74, С75, Л34
Основи правознавства С78, С77, Л38, Л39, Л34, С74, С76, Л33, С75
Основи права Л37, Л36
2015-2016 н.р.
Історія України Л33, Л35, Л31, С72, Л34, С71, С75, Л30
Всесвітня історія Л33, С74, С75, Л34
Основи правознавства Л34, С74, Л33, С75, С71, С73, Л30, С72, Л31
Основи права Л35
Теми для тестування - 131 Кількість питань - 2042
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Основи правознавства 18 + 79% 177
2 Історія України 16 + 82% 368
3 Основи правознавства 16 + 79% 177
4 історія України 70 0% 944
5 всесвітня історія 35 + 3% 768
6 основи права 18 0% 177
7 всесвітня історія 35 0% 768
8 основи права 19 0% 177
9 Історія України 45 0% 944
10 Всесвітня історія 35 0% 768
11 Всесвітня історія 35 0% 768
12 Мистецтво 37 0% 230

    2018

  • Мухаровська Н.І., Зінчук І.С. Здійснення аналізу обсягу і якості виконання науково-методичної роботи у закладах вищої освіти/Н.І.Мухаровська, І.С.Зінчук//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 30 листопада 2018р.).– Переяслав-Хмельницький, 2018.– №20 – с.315-318.
  • Ірина Зінчук АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ/І.Зінчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.51-56.
  • 2017

  • Солодовник С. В., Зінчук І. С. Формування ключових компетенцій у молодших спеціалістів медичного коледжу на компетентнісній основі / С. В. Солодовник, І. С. Зінчук // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 189 – 192.
  • 2016

  • Зінчук І. С. Застосування сучасних методів і технологій навчання при викладанні основ права у медичному коледжі / І. С. Зінчук // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 91 – 93.

2019

Семінар-тренінг "Метологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"
Сьомий Всеукраїнський психологічний фестиваль "Паросток"

2018

XX МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблема раку в сучасному суспільстві"
Подяка за високий рівень підготовки студентки Житомирського державного університету імені Івана Франка
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"