Портфоліо Зінчук І.С.

Остання атестація 26-03-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст I категорії
Кваліфікаційна категорія методистаметодист I категорії
Підвищення кваліфікації
Психологічна служба в системі освіти України 01-2020
Інтенсивні педагогічні технології при викладанні дисциплін 10-2019

2019


2018


2017

ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
історія України Л42
Історія України Л43
Всесвітня історія Л43, С81
Мистецтво С81
основи права Л42
всесвітня історія Л42
2018-2019 н.р.
історія України Л42
Історія України Л40, Л41, С79
Всесвітня історія Л40, Л41, С79
основи права Л42, C80
всесвітня історія Л42, C80
Основи правознавства Л40, С79, Л41
2017-2018 н.р.
Історія України Л40, Л41, С79, Л37, Л39, Л38
Всесвітня історія Л40, Л41, С79, Л38, С78, Л37, Л39, С77
Основи правознавства Л40, С79, Л41, Л38, С78, Л39, С77
Основи права Л37
2016-2017 н.р.
Історія України Л37, Л39, Л38
Всесвітня історія Л38, С78, Л37, Л39, С77
Основи правознавства Л38, С78, Л39, С77, Л33, С75, Л34, С74, С76
Основи права Л37, Л36
Тем для тестування - 147 Кількість питань - 2288
ПредметЕлектронний підручник
1 Основи правознавства 63%
2 Історія України 68%
3 Основи правознавства 63%

    2018

  • Мухаровська Н.І., Зінчук І.С. Здійснення аналізу обсягу і якості виконання науково-методичної роботи у закладах вищої освіти/Н.І.Мухаровська, І.С.Зінчук//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 30 листопада 2018р.).– Переяслав-Хмельницький, 2018.– №20 – с.315-318.
  • Ірина Зінчук АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ/І.Зінчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.51-56.
  • 2017

  • Солодовник С. В., Зінчук І. С. Формування ключових компетенцій у молодших спеціалістів медичного коледжу на компетентнісній основі / С. В. Солодовник, І. С. Зінчук // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 189 – 192.
  • 2016

  • Зінчук І. С. Застосування сучасних методів і технологій навчання при викладанні основ права у медичному коледжі / І. С. Зінчук // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 91 – 93.

2020

Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар "Психологічна служба в системі освіти України"4

2019

Педагогічний тренінг "Професійне зростання викладачів - практико-орієнтований підхід"30
Стажування "Інтенсивні педагогічні технології при викладанні дисциплін"24
Семінар-тренінг "Метологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"8
Сьомий Всеукраїнський психологічний фестиваль "Паросток"80

2018

XX МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблема раку в сучасному суспільстві"
Подяка за високий рівень підготовки студентки Житомирського державного університету імені Івана Франка
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"