Портфоліо Мороз Н.О.

Остання атестація 01-04-2015
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Підвищення кваліфікації
За акредитованою спеціальністю 073 "Менеджмент" 02-2020
Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін 10-2019

2020


2019


2018


2017


2016

ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Основи охорони праці та охорона праці в галузі Л40, Л41
Основи охорони праці та охорона праці в галузі С77, С78
Безпека життєдіяльності С78, С77
2018-2019 н.р.
Основи охорони праці та охорона праці в галузі Л38, Л39
Основи охорони праці та охорона праці в галузі С77, С78, С74, Л37, С75
Безпека життєдіяльності С78, С77, С74, Л37, Л39, Л38, С75
2017-2018 н.р.
Основи охорони праці та охорона праці в галузі Л38, Л39, Л33, Л34
Основи охорони праці та охорона праці в галузі С74, Л37, С75, С76, Л36, С72, С71
Безпека життєдіяльності С74, Л37, Л39, Л38, С75, Л34, Л33, С71, С76, Л36, С72
2016-2017 н.р.
Основи охорони праці та охорона праці в галузі Л33, Л34, Л30, Л31
Основи охорони праці та охорона праці в галузі С76, Л36, С72, С71, Л35
Безпека життєдіяльності Л34, Л33, С71, С76, Л36, С72
Тем для тестування - 22 Кількість питань - 650
ПредметЕлектронний підручник
1 Основи охорони праці та охорона праці в галузі 61%
2 Основи охорони праці та охорона праці в галузі 76%

    2020

  • Мороз Н.О. Використання сучасних інтерактивних технологій навчання під час викладання «Охорони праці в галузі» у медичному коледжі: зб.наук.праць VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»/Т.Ю.Паламарчук // Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих. – Переяслав, 2020. – с. 126 –130.
  • 2017

  • Карпук С. М., Мороз Н. О. Використання потенціалу навчальної дисципліни «Сімейна медицина» у формуванні здорового способу життя студентів / С. М. Карпук, Н. О. Мороз // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 125 – 130.

2018