Портфоліо Малиновська М.В.

Остання атестація 10-04-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Географія Л43, С81
математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Л42, C80
Фізика і астрономія Л43, С81
фізика і астрономія C80, Л42
географія Л42, C80
2018-2019 н.р.
Географія Л40
математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Л42, C80
фізика і астрономія C80, Л42
географія Л42, C80
Математика Л40
Астрономія Л40
Фізика Л40
2017-2018 н.р.
Географія Л41, С79, Л40
Математика Л40, Л37, Л38, Л39, С78, С77
Астрономія С79, Л41, Л40, Л39, Л38, С78, Л37, С77
Фізика Л40, Л41, С79, С77, С78, Л38, Л37, Л39
2016-2017 н.р.
Математика Л37, Л38, Л39, С78, С77, Л33, С75
Астрономія Л39, Л38, С78, Л37, С77
Фізика С77, С78, Л38, Л37, Л39
Тем для тестування - 33 Кількість питань - 587
ПредметЕлектронний підручник

    2018

  • Марина Малиновська РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ НАВИЧОК ШЛЯХОМ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ НА ЗАНЯТТЯХ МАТЕМАТИКИ /М. Малиновська//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.90-95.
  • 2017

  • Малиновська М., Шадріна О., Юхимович В. Застосування радіоактивних ізотопів у медицині / М. Малиновська, О. Шадріна, В. Юхимович // Нові виміри наукового пізнання: матеріали Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 15 травня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 1 – С. 111 – 115.
  • 2016

  • Малиновська М. В. Розвиток дослідницьких навичок на заняттях математики шляхом проектних технологій / М. В. Малиновська // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 154 – 156.
  • 2012

  • Малиновська М. В. Формування ключових компетентностей учнів через реалізацію гуманітарних аспектів / М. В. Малиновська // Педагогічна майстерня. – Харків: ТОВ «Видавнича група «Основа»» 2012. – № 12 (24). – С. 16 – 21.