Портфоліо Малиновська М.В.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
ПредметГрупи
2018-2019 н.р.
географія Л42, C80
Математика Л40
математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Л42, C80
фізика і астрономія C80, Л42
Астрономія Л40
Географія Л40
Фізика Л40
2017-2018 н.р.
Математика Л40, Л38, Л39, Л37, С78, С77
Астрономія С79, Л41, Л40, Л39, Л38, Л37, С78, С77
Географія Л41, С79, Л40
Фізика С79, Л40, Л41, Л38, Л37, Л39, С77, С78
2016-2017 н.р.
Математика Л38, Л39, Л37, С78, С77, Л33, С75
Астрономія Л39, Л38, Л37, С78, С77, С75, Л33
Фізика Л38, Л37, Л39, С77, С78, С75, Л33
2015-2016 н.р.
Математика Л33, С75, Л30, Л31
Астрономія С75, Л34, С74, Л33
Фізика С74, С75, Л33, Л34
Теми для тестування - 22 Кількість питань - 391
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Математика 118 56% 143
2 математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 105 0% 143
3 географія 44 0% 397
4 фізика і астрономія 93 0% 98
5 математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 105 0% 143
6 географія 44 0% 397
7 фізика і астрономія 93 0% 98

    2018

  • Марина Малиновська РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ НАВИЧОК ШЛЯХОМ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ НА ЗАНЯТТЯХ МАТЕМАТИКИ /М. Малиновська//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.90-95.
  • 2017

  • Малиновська М., Шадріна О., Юхимович В. Застосування радіоактивних ізотопів у медицині / М. Малиновська, О. Шадріна, В. Юхимович // Нові виміри наукового пізнання: матеріали Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 15 травня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 1 – С. 111 – 115.
  • 2016

  • Малиновська М. В. Розвиток дослідницьких навичок на заняттях математики шляхом проектних технологій / М. В. Малиновська // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 154 – 156.
  • 2012

  • Малиновська М. В. Формування ключових компетентностей учнів через реалізацію гуманітарних аспектів / М. В. Малиновська // Педагогічна майстерня. – Харків: ТОВ «Видавнича група «Основа»» 2012. – № 12 (24). – С. 16 – 21.