Портфоліо Лашевич О.О.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
ПредметГрупи
2018-2019 н.р.
інформатика C80
Інформаційні технології M01
Безпека життєдіяльності Л40, Л41
Математика С79, Л41
основи медичної інформатики Л42, C80
Основи медичної інформатики С79, Л40, Л41
Інформатика С79
2017-2018 н.р.
Безпека життєдіяльності Л40, Л41
Математика С79, Л41
Основи медичної інформатики С79, Л40, Л41, Л38, Л39, С78, Л37, С77
Інформатика С79
Теми для тестування - 31 Кількість питань - 1495
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Математика 118 56% 143
2 Основи медичної інформатики 16 + 100% 268
3 Безпека життєдіяльності 15 + 100% 308
4 Математика 119 + 54% 143
5 Основи медичної інформатики 21 + 100% 268
6 Інформаційні технології 4 + 100% 0
7 основи медичної інформатики 53 0% 268
8 інформатика 23 0% 1081
9 основи медичної інформатики 21 0% 268

    2019

  • Лашевич О.О.Розвиток інформацыйноъ культури та інформацыйноъ компетентності стуудентів як засіб соціалізації їх у суспільстві /О.О.Лашевич//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 18 лютого 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2019.– №21 – с. 198-200.
  • 2018

  • Ольга Лашевич ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ/О.Лашевич//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.148-156.