Портфоліо Колесник Л.А.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
ПредметГрупи
2018-2019 н.р.
Медсестринська етика та деонтологія С75, С74
Основи загальної та медичної психології Л40, Л41
Основи психології та міжособове спілкування С79, С74, С75
2017-2018 н.р.
Медсестринська етика та деонтологія С71, С72
Основи загальної та медичної психології Л37, Л38, Л39
Основи психології та міжособове спілкування С78, С77, С71, С76, С72
Медсестринська етика і деонтологія С76
2016-2017 н.р.
Медсестринська етика та деонтологія С75, С74
Основи загальної та медичної психології Л33, Л34, Л36
Основи психології та міжособове спілкування С74, С75
2015-2016 н.р.
Медсестринська етика та деонтологія С71, С72
Основи загальної та медичної психології Л30, Л31, Л35
Основи психології та міжособове спілкування С71, С76, С72
Медсестринська етика і деонтологія С76
Теми для тестування - 17 Кількість питань - 247
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Основи загальної та медичної психології 26 + 62% 377
2 Основи психології та міжособове спілкування 21 + 68% 377
3 Медсестринська етика та деонтологія 15 + 69% 41

  2018

 • Колесник Л.А. СИНДРОМ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА /Л.А.Колесник//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.74-78.
 • 2017

 • Колесник Л. А. Педагогіка співробітництва – новий формат педагогічної діяльності / Л. А. Колесник // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 139 – 143.
 • 2016

 • Колесник Л. А. Організація співробітництва викладача зі студентами в процесі навчальної роботи / Л. А. Колесник // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 122 – 124.
 • Іщук В. В., Колесник Л. А. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх медичних працівників / В. В. Іщук, Л. А. Колесник // Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 29 лютого 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Ч. І. – С. 39 – 44.
 • 2014

 • Колесник Л. А. Місце науково-дослідної роботи студентів у процесі вдосконалення підготовки середнього медичного працівника / Л. А. Колесник // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 269 – 277.
 • Солодовник О. В., Колесник Л. А., Павлюк С. М., Сайчук Г. І. Роль інноваційних технологій у формуванні професійних якостей молодших медичних спеціалістів Новоград-Волинського медичного коледжу / О. В. Солодовник, Л. А. Колесник, С. М. Павлюк, Г. І. Сайчук // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 289 – 299.
 • 2013

 • Колесник Л. А. Організаційно-педагогічні умови адаптації студентів медичних коледжів до професійної діяльності у процесі фахової підготовки / Л. А. Колесник // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 17-18 жовтня 2013 р.). – Житомир, 2013. – С. 78 – 82.
 • 2011

 • Колесник Л. А. Інтегрований підхід до вивчення дисциплін природничо-наукової підготовки – необхідна умова формування особистості / Л. А. Колесник // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 10-11 листопада 2011 р.). – Житомир, 2011. – С. 125 – 127.
 • Колесник Л. А. Місце науково-дослідницької роботи студентів у процесі удосконалення підготовки середнього медичного працівника / Л. А. Колесник // Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 11-12 травня 2011 р.). – Житомир, 2011. – С. 174 – 178.
 • 2010

 • Колесник Л. А. Організація самостійної роботи студентів при вивченні загальної і медичної психології / Л. А. Колесник // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 28-29 квітня 2010 р.). – Житомир, 2010. – С. 38 – 39.

2018


2017


2016


2015