Портфоліо Редько А.Г.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст II категорії
ПредметГрупи
2018-2019 н.р.
Біологія Л40, С79, Л41
біологія і екологія C80, Л42
Основи екології та профілактичної медицини Л41
2017-2018 н.р.
Біологія С79, Л41, Л37, С77, Л38, С78
Основи екології та профілактичної медицини Л41, Л37, Л39, С78, Л38, С77
2016-2017 н.р.
Біологія Л37, С77, Л38, С78, Л33, С74, Л34, С75
Основи екології та профілактичної медицини Л37, С78, Л38, С77
2015-2016 н.р.
Біологія Л33, С74, Л34, С75, С71, Л30, Л31, С72
Теми для тестування - 58 Кількість питань - 872
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Біологія 76 + 38% 836
2 Основи екології та профілактичної медицини 24 + 63% 216
3 Біологія 96 + 62% 836
4 біологія і екологія 70 0% 836
5 біологія і екологія 70 0% 836

    2018

  • Редько А.Г. ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ АДАПТОВУВАТИСЬ ДО ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ/А.Редько//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.260-266.
  • 2017

  • Редько А.Г.Особистісно орієнтоване навчання у коледжі як засіб формування особистості студента/А.Редько // Тенденції і перспективи розвитку науки і освіти в умоваї глобалізації:матеріали XXV Міжнародної наук.-практ.інтернет-конф.:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 31 травня 2017р.) – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 25. – С. 233 – 236.
  • Редько А.Г.Аналіз роботи з невстигаючими студентами з предмету "Біологія"/А.Редько // Тенденції і перспективи розвитку науки і освіти в умоваї глобалізації:матеріали XXV Міжнародної наук.-практ.інтернет-конф.:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 31 травня 2017р.) – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 25. – С. 230 – 233.
  • 2016

  • Дуда-Ільчук О. П., Редько А. Г., Шадріна О. Використання вуглеволокнистих сорбентів як один із методів аплікаційної сорбції / О. П. Дуда-Ільчук, А. Г. Редько, О. Шадріна // Професійні мовні компетенції сучасного фахівця: матеріали Обласної міжвузівської наук-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 30 листопада 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 23 – 26.
  • Редько А. Компетентнісний підхід до викладання біології молодим викладачем / А. Редько // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 14 жовтня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 26. – С. 3 – 5.