Портфоліо Камишева Н.А.

Остання атестація 10-04-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Біологія і екологія Л43, С81
біологія і екологія C80, Л42
медична біологія Л42, C80
2018-2019 н.р.
Медична біологія Л40, С79, Л41
Біологія Л40
2017-2018 н.р.
медична біологія С78
Медична біологія Л40, Л37, Л39, Л38, С77
Біологія Л39, Л40
2016-2017 н.р.
Медична біологія Л39, Л33, Л36, С74, Л34, С75
Біологія Л39, Л36
Тем для тестування - 12 Кількість питань - 200
ПредметЕлектронний підручник

    2018

  • Камишева Н.А. Розвиток пізнавальної діяльності студентів при вивченні медичної біології /Н.А.Камишева//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 30 листопада 2018р.).– Переяслав-Хмельницький, 2018.– №20 – с.200-205.
  • Камишева Н.А.ФОРМИ І МЕТОДИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ/Н.Камишева//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.62-68.
  • 2013

  • Камишева Н. А. Методичне забезпечення контролю рівня знань студентів / Н. А. Камишева // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 17-18 жовтня 2013 р.). – Житомир, 2013. – С. 67 – 70.

2018

XX МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»