Портфоліо Мисюра І.В

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст II категорії

2019


2018


2017


2016

ПредметГрупи
2018-2019 н.р.
мистецтво Культурологія C80, Л42
українська література C80
Українська мова (за профспрямуванням) С77, Л37, Л38, Л39
Українська мова за проф спрямуванням С78
Історія України Л38, С77, Л37, Л39, С78
Українська література С77, С78
2017-2018 н.р.
Українська мова (за профспрямуванням) С77, Л37, Л38, Л39
Українська мова за проф спрямуванням С78
Історія України Л38, С77, Л37, Л41, Л39, С78
Українська література Л40, Л41, С77, С78
2016-2017 н.р.
Українська мова (за профспрямуванням) С77
Українська мова за проф спрямуванням С78
Історія України С77, С78, С75, Л33, Л36, С74, Л34
Українська література С77, С78
Теми для тестування - 112 Кількість питань - 1803
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Українська мова (за профспрямуванням) 19 + 58% 270
2 Українська мова (за профспрямуванням) 16 + 61% 270
3 Українська мова (за профспрямуванням) 19 0% 270
4 Українська мова за проф спрямуванням 16 0% 270
5 мистецтво Культурологія 35 0% 230
6 українська література 70 0% 533
7 мистецтво Культурологія 37 0% 230

    2018

  • Ірина Мисюра ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ /І. Мисюра//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.95-102.
  • Мисюра І.В., Добжанська А. ПЕТРО ЯЦИК– НАЙВИЗНАЧНІШИЙ МЕЦЕНАТ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ/ І.Мисюра, А.Добжанська // Відомі та невідомі сторінки європейської, британської, американської та української літератури: матеріали обласної літературної науково-практичної конференції: зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 30 листопада 2017 р.). – Новоград-Волинський, 2017. – С. 25 – 29.
  • 2017

  • Мисюра І. В., Леус О. А. Застосування інноваційних технологій до організації лекційних занять у медичному коледжі / І. В. Мисюра, О. А. Леус // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 150 – 153.