Портфоліо Ігнатюк В.П.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст I категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Захист Вітчизни Л43, С81, Л41, Л40, С77
фізична культура Л42, C80
Фізичне виховання С77, Л40, Л41
захист Вітчизни C80, Л42
Фізична культура Л41, Л40
2018-2019 н.р.
Захист Вітчизни Л41, Л40, С77, С75
фізична культура Л42, C80
Фізичне виховання С77, Л40, Л41, С75
захист Вітчизни C80, Л42
Фізична культура Л41, Л40
2017-2018 н.р.
Захист Вітчизни С79, Л41, Л40, С75
Фізичне виховання Л40, Л41, С75, Л36, С76, С71
Фізична культура Л41, Л40, Л36, С71
2016-2017 н.р.
Захист Вітчизни Л39, С77, Л38, Л37, С78
Фізичне виховання С77, Л36, С76, С71, Л27, С73, Л32
Фізична культура Л36, С71
2015-2016 н.р.
Захист Вітчизни С74, Л34, С75, Л33
Фізичне виховання С75, С76, С71, Л27, С73, Л32
Фізична культура С71
Теми для тестування - 9 Кількість питань - 98
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Фізична культура 76 + 39% 0
2 Фізичне виховання 88 + 40% 0
3 Фізичне виховання 108 + 41% 0
4 фізична культура 105 1% 0
5 захист Вітчизни 53 + 57% 98
6 фізична культура 105 14% 0
7 захист Вітчизни 53 + 58% 98
8 Захист Вітчизни 53 32% 98
9 Захист Вітчизни 53 1% 98

    2019

  • Ігнатюк В.П.Розвиток професійних якостей студентів-медиків у процесі рухливих ігор під час занять фізичної культури/В.П.Ігнатюк//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 30 квітня 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2018.– №22 – с.144-146.
  • 2018

  • Ігнатюк В.П.СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП/В.Ігнатюк//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.56-61.