Портфоліо Кириченко Н.В.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст I категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Іноземна мова С81, Л43
іноземна мова C80, Л42
Іноземна мова (за профспрямуванням) Л40, Л37
Англійська мова за проф спрям Л39, С79, Л41, Л38, Л40, С77, Л37
Англійська мова за проф спрямуванням С78
Англійська мова Л41, С79, Л40, Л39, С77, С78
2018-2019 н.р.
Іноземна мова Л36
іноземна мова C80, Л42
Іноземна мова (за профспрямуванням) Л40, Л37
Англійська мова за проф спрям Л39, С79, Л41, Л38, Л40, С77, Л37, Л34, Л33
Англійська мова за проф спрямуванням С78, Л36
Англійська мова Л41, С79, Л40, Л39, С77, С78, Л34
англійська мова за професійним спрям Л36
2017-2018 н.р.
Іноземна мова Л36
Іноземна мова (за профспрямуванням) Л40, Л37
Англійська мова за проф спрям Л39, С79, Л41, Л40, С77, Л37, Л34, Л30, Л35, С76, Л31
Англійська мова за проф спрямуванням С78, Л36
Англійська мова Л41, С79, Л40, Л39, С77, С78, Л34, Л30
англійська мова за професійним спрям Л36
2016-2017 н.р.
Іноземна мова Л36
Англійська мова за проф спрям Л39, С77, Л34, Л30, С76, Л32, Л27, С68
Англійська мова за проф спрямуванням С78, Л36
Англійська мова Л39, С77, С78, Л34, С75, Л30
англійська мова за професійним спрям Л36
2015-2016 н.р.
Англійська мова за проф спрям Л34, Л30, С76, Л32, Л27, С68, С66, С70
Англійська мова Л34, С75, С72, Л30
Теми для тестування - 28 Кількість питань - 533
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Іноземна мова (за профспрямуванням) 54 0% 0
2 Англійська мова 70 + 58% 524
3 Англійська мова за проф спрям 54 + 58% 489
4 Англійська мова за проф спрям 65 + 58% 489
5 Англійська мова 70 + 59% 524
6 Іноземна мова (за профспрямуванням) 69 + 59% 489
7 Англійська мова за проф спрям 69 0% 20
8 Англійська мова за проф спрямуванням 71 35% 489
9 англійська мова за професійним спрям 54 0% 0
10 іноземна мова 70 28% 524
11 іноземна мова 70 26% 524
12 Іноземна мова 70 0% 524
13 Іноземна мова 70 0% 524

    2019

  • Кириченко Н.В. Англійські рекламізми у мові українського телебачення/ Н.В. Кириченко, Н.А. Савчук, О.Залуцька/ матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: матеріали 48 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 25 червня 2019 року – Вип. 48 – с. 168 – 170. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 168 – 170.
  • 2018

  • Савчук Н.А., Кириченко Н.В. СОЦІОКУЛЬТУРНА МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ /Савчук Н.А., Кириченко Н.В.//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.266-271.
  • Кириченко Н.В., Савчук Н.А.МОВНЕ ПОРТФОЛІО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ /Н.Кириченко, Н.Савчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.69-74.
  • Кириченко Н.В.,Савчук Н.А. Формування соціокультурної мовної компетенції студентів-медиків на заняттях англійської мови/Савчук Н.А., Кириченко Н.В.//Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 32 – С. 558 – 561.
  • Кириченко Н.В., Бондарчук А. STEPHAN KING’S MYSTERIOUS LITERATURE WORLD/ Н. Кириченко, А.Бондарчук // Відомі та невідомі сторінки європейської, британської, американської та української літератури: матеріали обласної літературної науково-практичної конференції: зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 30 листопада 2017 р.). – Новоград-Волинський, 2017. – С. 9 – 13.
  • 2017

  • Кириченко Н. В., Савчук Н. А., Чаплигіна О. Використання ідіоматичних одиниць на позначення частин тіла в різних жанрах англомовного дискурсу / Н. В. Кириченко, Н. А. Савчук, О. Чаплигіна // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 130 – 133.