Портфоліо Кириченко Н.В.

Остання атестація 01-03-2016
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст I категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
іноземна мова Л42, C80
Іноземна мова Л43, С81
Іноземна мова (за профспрямуванням) Л40, Л37
Англійська мова за проф спрям Л38, С79, Л40, Л39, Л41, С77, Л37
Англійська мова за проф спрямуванням С78
англійська мова за професійним спрям Л37
Англійська мова С79, Л40, Л41, Л39, С77, С78
2018-2019 н.р.
іноземна мова Л42, C80
Іноземна мова Л36
Іноземна мова (за профспрямуванням) Л40, Л37
Англійська мова за проф спрям Л38, С79, Л40, Л39, Л41, С77, Л33, Л34, Л37
Англійська мова за проф спрямуванням С78, Л36
англійська мова за професійним спрям Л37, Л36
Англійська мова С79, Л40, Л41, Л39, С77, Л34, С78
2017-2018 н.р.
Іноземна мова Л36
Іноземна мова (за профспрямуванням) Л40, Л37
Англійська мова за проф спрям С79, Л40, Л39, Л41, С77, Л34, Л37, Л35, Л30, С76, Л31
Англійська мова за проф спрямуванням С78, Л36
англійська мова за професійним спрям Л37, Л36
Англійська мова С79, Л40, Л41, Л39, С77, Л34, С78
2016-2017 н.р.
Іноземна мова Л36
Англійська мова за проф спрям Л39, С77, Л34, Л30, С76, С68, Л27, Л32
Англійська мова за проф спрямуванням С78, Л36
англійська мова за професійним спрям Л36
Англійська мова Л39, С77, С75, Л34, С78
Тем для тестування - 52 Кількість питань - 997
ПредметЕлектронний підручник
1 Англійська мова 73%
2 Англійська мова за проф спрям 65%
3 іноземна мова 100%
4 іноземна мова 100%
5 Іноземна мова 89%
6 Іноземна мова 86%

    2019

  • Кириченко Н.В. Англійські рекламізми у мові українського телебачення/ Н.В. Кириченко, Н.А. Савчук, О.Залуцька/ матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: матеріали 48 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 25 червня 2019 року – Вип. 48 – с. 168 – 170. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 168 – 170.
  • 2018

  • Савчук Н.А., Кириченко Н.В. СОЦІОКУЛЬТУРНА МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ /Савчук Н.А., Кириченко Н.В.//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.266-271.
  • Кириченко Н.В., Савчук Н.А.МОВНЕ ПОРТФОЛІО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ /Н.Кириченко, Н.Савчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.69-74.
  • Кириченко Н.В.,Савчук Н.А. Формування соціокультурної мовної компетенції студентів-медиків на заняттях англійської мови/Савчук Н.А., Кириченко Н.В.//Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 32 – С. 558 – 561.
  • Кириченко Н.В., Бондарчук А. STEPHAN KING’S MYSTERIOUS LITERATURE WORLD/ Н. Кириченко, А.Бондарчук // Відомі та невідомі сторінки європейської, британської, американської та української літератури: матеріали обласної літературної науково-практичної конференції: зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 30 листопада 2017 р.). – Новоград-Волинський, 2017. – С. 9 – 13.
  • 2017

  • Кириченко Н. В., Савчук Н. А., Чаплигіна О. Використання ідіоматичних одиниць на позначення частин тіла в різних жанрах англомовного дискурсу / Н. В. Кириченко, Н. А. Савчук, О. Чаплигіна // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 130 – 133.

2019

участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Англійські рекламізми у мові українського телебачення"