Портфоліо Дуда-Ільчук О.П.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
основи екології та профілактичної медицини Л42, C80
Хімія С81, Л43
Хімія Медична хімія C80
хімія: медична хімія Л42
2018-2019 н.р.
основи екології та профілактичної медицини Л42, C80
Хімія Л41, Л40, С79
Медична хімія Л40, Л41
Основи екології та профілактичної медицини С79, Л40, Л41
Хімія Медична хімія C80
хімія: медична хімія Л42
2017-2018 н.р.
Хімія Л41, Л40, С79, Л37, Л38, Л39, С77, С78
Медична хімія Л40, Л41, Л37, Л38, С78, С77, Л39
Основи екології та профілактичної медицини С79, Л40, Л41, С77, Л37, Л38, Л39, С78
2016-2017 н.р.
Хімія Л37, Л38, Л39, С77, С78, Л33, Л34, С74, С75
Медична хімія Л37, Л38, С78, С77, Л39, Л34, Л36, С74, С75, Л33
Основи екології та профілактичної медицини С77, Л37, Л38, Л39, С78
2015-2016 н.р.
Хімія Л33, Л34, С74, С75
Медична хімія Л34, С74, С75, Л33, Л35, Л31, С72, С71, С76, Л30
Теми для тестування - 48 Кількість питань - 789
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Основи екології та профілактичної медицини 24 + 63% 216
2 Основи екології та профілактичної медицини 21 + 62% 216
3 Медична хімія 24 + 72% 607
4 хімія: медична хімія 55 0% 302
5 основи екології та профілактичної медицини 24 0% 216
6 основи екології та профілактичної медицини 21 0% 216
7 Хімія Медична хімія 35 0% 302
8 Хімія 55 0% 302
9 Хімія 35 0% 302

  2019

 • Дуда-Ільчук О., Москальчук Є., Москалець В.Вплив універсальних миючих засобів на тестоб'экт ряску малу (LEMNA MINOR L.)/О.Дуда-Ільчук, Є.Москальчук, В. Москалець//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 18 лютого 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2019.– №21 – с. 12-15.
 • 2018

 • Оксана Дуда-Ільчук ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З ХІМІЇ В МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ /О.Дуда-Ільчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.45-50.
 • Дуда-Ільчук О., Дейнека М., Шевчук Ю. ВПЛИВ РІДКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ НА ТЕСТ- ОБ’ЄКТ РЯСКУ МАЛУ (LEMNA MINOR L.) / О. Дуда-Ільчук, М. Дейнека, Ю. Шевчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХVІІ Міжнарод. наук.- практ. інтернет-конф.:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 30 квітня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 17. –с.381-384.
 • 2017

 • Дуда-Ільчук О., Дейнека М., Шевчук Ю. Вплив СМЗ на тест-об’єкт ряску малу (LEMNA MINOR L.) / О. Дуда-Ільчук, М. Дейнека, Ю. Шевчук // Нові виміри наукового пізнання: матеріали Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 15 травня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 1 – С. 115 – 118.
 • 2016

 • Дуда-Ільчук О. П., Редько А. Г., Шадріна О. Використання вуглеволокнистих сорбентів як один із методів аплікаційної сорбції / О. П. Дуда-Ільчук, А. Г. Редько, О. Шадріна // Біологічна роль поверхневих та адсорбційних явищ і їх застосування в медицині: матеріали Обласної міжвузівської наук-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 30 листопада 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 23 – 26.
 • Дуда-Ільчук О. Використання міжпредметних зв'язків при викладанні хімії у медичному коледжі / О. Дуда-Ільчук // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 14 жовтня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 26. – С. 144 – 146.
 • Дуда-Ільчук О. П. Використання алгоритмів для розв’язування розрахункових задач з хімії студентами медичного коледжу / О. П. Дуда-Ільчук // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 81 – 83.

2019

ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція"" Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"

2018

XVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція"" Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"

2017

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "НОВІ ВИМІРИ НАУКОВОГО ПІЗНАВАННЯ"

2016

Обласна міжвузівська науково-практична конференція
ХХVI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"
Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації
І Всеукраїнська науково-практична конференція "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ"