Портфоліо Полянська Р.М.

Остання атестація 01-04-2016
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Внутрішня медицина Л39, Л41
Медсестринство в сімейній медицині С78
Медсестринство у внутрішній медицині С78, С77
Сімейна медицина Л39
Соціальна медицина та організація охорони здоров'я Л38, Л39
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я Л37
2018-2019 н.р.
Внутрішня медицина Л39, Л36
Медсестринство в сімейній медицині С78
Медсестринство у внутрішній медицині С78
Сімейна медицина Л39, Л36, Л34, Л33
Соціальна медицина та організація охорони здоров'я Л39, Л34, Л33
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я Л36
Медсестриство в сімейній медицині С75
Спеціальний догляд за хворими M01
2017-2018 н.р.
Внутрішня медицина Л36, Л35, Л31
Медсестринство в сімейній медицині С76
Медсестринство у внутрішній медицині С72
Сімейна медицина Л36, Л31, Л35
Соціальна медицина та організація охорони здоров'я Л30, Л35, Л31
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я Л36
Медсестриство в сімейній медицині С72
2016-2017 н.р.
Внутрішня медицина Л31
Медсестринство у внутрішній медицині С72
Сімейна медицина Л31, Л28, Л27
Соціальна медицина та організація охорони здоров'я Л31, Л27, Л26, Л28, Л32
Медсестриство в сімейній медицині С72, С68, С69
Тем для тестування - 67 Кількість питань - 3453
ПредметЕлектронний підручник
1 Соціальна медицина та організація охорони здоров'я 62%
2 Сімейна медицина 69%
3 Медсестринство у внутрішній медицині 61%
4 Медсестриство в сімейній медицині 71%

    2018

  • Тетяна Паламарчук, Раїса Полянська ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПЕДІАТРІЇ НА ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОГО ВЕДЕННЯ ХВОРОБ ДИТЯЧОГО ВІКУ/Т. Паламарчук, Р.Полянська//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.156-169.
  • 2017

  • Полянська Р. М. Самоосвітня діяльність викладача вищого навчального закладу (коледжу) / Р. М. Полянська // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 169 – 174.