Портфоліо Акентьєв В.С.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст I категорії
ПредметГрупи
2018-2019 н.р.
Медсестринство в офтальмології С77, С78
Основи латинської мови з медичною термінологією С79, Л41, Л40, С77, С78, Л33, Л34
Офтальмологія Л34, Л33, Л36
Фармакологія та медична рецептура Л41, Л40, С77, С78, С79
2017-2018 н.р.
Медсестринство в офтальмології С77, С78
Основи латинської мови з медичною термінологією С79, Л37, Л38, Л39, С77, С78, С74, С75, Л35
Фармакологія та медична рецептура С77, С78, С79, С74, Л38, С75
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л35
2016-2017 н.р.
Медсестринство в офтальмології С77, С78
Основи латинської мови з медичною термінологією С77, С78, Л33, Л34, С74, С75
Офтальмологія Л34, Л33
Фармакологія та медична рецептура С77, С78, С74, С75
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій С69, С68, С73
Медсестринство в онкології С68, С73, С69
2015-2016 н.р.
Основи латинської мови з медичною термінологією С74, С75, Л30, Л31, Л35, С71, С76, С72
Фармакологія та медична рецептура С74, С75
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л35, С70, С66, С65
Теми для тестування - 39 Кількість питань - 1046
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Основи латинської мови з медичною термінологією 26 + 92% 270
2 Фармакологія та медична рецептура 53 + 100% 797
3 Офтальмологія 10 + 80% 271
4 Основи латинської мови з медичною термінологією 24 + 54% 270
5 Фармакологія та медична рецептура 41 + 39% 797
6 Медсестринство в офтальмології 14 + 55% 314
7 Офтальмологія 10 39% 271
8 Фармакологія та медична рецептура 41 + 16% 797
9 Медсестринство в офтальмології 14 + 68% 314

    2018

  • Володимир Акентьєв ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ІНТЕРАКТИВНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ/В.Акентьєв //Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.117-125.
  • 2017

  • Акентьєв В. С. Медіа-освіта як універсальний інструмент самоосвітньої діяльності викладача медичного коледжу / В. С. Акентьєв // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 98 – 103.
  • 2014

  • Акентьєв В. Наномедицина як елемент навчальної програми дисципліни «Фармакологія» / В. Акентьєв // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 30-31 жовтня 2014 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 72 – 76.