Портфоліо Акентьєв В.С.

Остання атестація 01-04-2015
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст I категорії
Підвищення кваліфікації
Професійне зростання викладачів - практико орієнтований підхід, проектування електронних освітніх ресурсів 11-2019
"Intensive pedagogical technologies in teaching of special disciplines" 10-2019
Довгострокове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВНЗ 01-2019
Сучасна методика навчання на основі компетентнісного підходу у вищій медичній освіті 01-2018
Психолого - педагогічні основи вищої медичної освіти 11-2016
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л39, Л37, Л38
Медсестринство в офтальмології С79
основи латинської мови з медичною термінологією Л42
Основи латинської мови з медичною термінологією C80, С79, Л37, Л38, Л39
Офтальмологія Л38, Л37, Л39
фармакологія та медична рецептура Л42, C80
Фармакологія та медична рецептура С79, Л38
2018-2019 н.р.
Медсестринство в офтальмології С79, С77, С78
Основи латинської мови з медичною термінологією С79, Л41, Л40, С77, С78, Л33, Л34
Офтальмологія Л34, Л33, Л36
Фармакологія та медична рецептура С79, Л41, Л40, С77, С78
2017-2018 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л39, Л37, Л38, Л35
Медсестринство в офтальмології С79, С77, С78
Основи латинської мови з медичною термінологією С79, Л37, Л38, Л39, С77, С78, С74, С75
Офтальмологія Л38, Л37, Л39
Фармакологія та медична рецептура С79, С77, С78, Л38, С74, С75
2016-2017 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій С69, С68, С73
Медсестринство в офтальмології С77, С78
Основи латинської мови з медичною термінологією С77, С78, Л33, Л34, С74, С75
Офтальмологія Л34, Л33
Фармакологія та медична рецептура С77, С78, С74, С75
Медсестринство в онкології С68, С73, С69
Тем для тестування - 65 Кількість питань - 1517
ПредметЕлектронний підручник
1 Фармакологія та медична рецептура 73%

    2018

  • Володимир Акентьєв ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ІНТЕРАКТИВНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ/В.Акентьєв //Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.117-125.
  • 2017

  • Акентьєв В. С. Медіа-освіта як універсальний інструмент самоосвітньої діяльності викладача медичного коледжу / В. С. Акентьєв // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 98 – 103.
  • 2014

  • Акентьєв В. Наномедицина як елемент навчальної програми дисципліни «Фармакологія» / В. Акентьєв // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 30-31 жовтня 2014 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 72 – 76.

2020

Сертифікат дійсного члена асоціації "Превентивної та антиейджинг медицини"
Конференція "Мистетство лікування"8
Сертифікат засвідчення проходження курсу підвищення кваліфікації за програмою "Розвиток професійних компетентностей"30
Медаль "За заслуги" ІІІ ступеня

2019

Тренінг "Intensive pedagogical technologies in teaching of special disciplines"24
Тренінг "Професійне зростання викладачів - практико - орієнтовний підхід"30

2018

Конференція "Проблема раку в сучасному суспільстві
Конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"

2017

Пам"ятний знак 30 років Чорнобильска катастрофа
Медаль "За заслуги"

2016

Грамота
Пам"ятний орден "Ліквідатор"

2015

Курс "Педагогіка вищої школи"
Грамота
Конференція "Зупинити епідемію серцево - судинних катастроф"