Портфоліо Акентьєв В.С.

Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст I категорії
ПредметГрупи
2019-2020 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л37, Л39, Л38
Медсестринство в офтальмології С79
Основи латинської мови з медичною термінологією C80, С79, Л37, Л38, Л39
основи латинської мови з медичною термінологією Л42
Офтальмологія Л38, Л37, Л39
фармакологія та медична рецептура Л42, C80
Фармакологія та медична рецептура С79, Л38
2018-2019 н.р.
Медсестринство в офтальмології С79, С77, С78
Основи латинської мови з медичною термінологією С79, Л41, Л40, С77, С78, Л33, Л34
Офтальмологія Л34, Л33, Л36
Фармакологія та медична рецептура С79, Л40, С77, С78, Л41
2017-2018 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л37, Л39, Л38, Л35
Медсестринство в офтальмології С79, С77, С78
Основи латинської мови з медичною термінологією С79, Л37, Л38, Л39, С77, С78, С74, С75, Л35
Офтальмологія Л38, Л37, Л39
Фармакологія та медична рецептура С79, С77, С78, Л38, С74, С75
2016-2017 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій С69, С68, С73
Медсестринство в офтальмології С77, С78
Основи латинської мови з медичною термінологією С77, С78, Л33, Л34, С74, С75
Офтальмологія Л34, Л33
Фармакологія та медична рецептура С77, С78, С74, С75
Медсестринство в онкології С68, С73, С69
2015-2016 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л35, С70, С66, С65
Основи латинської мови з медичною термінологією С74, С75, Л35, С71, С76, Л30, Л31, С72
Фармакологія та медична рецептура С74, С75
Теми для тестування - 41 Кількість питань - 1075
ПредметВсього занятьТематичний планНаповнюваність НМК Тести
1 Основи латинської мови з медичною термінологією 26 + 55% 282
2 Фармакологія та медична рецептура 53 + 74% 814
3 Офтальмологія 10 + 60% 271
4 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 15 17% 479
5 Основи латинської мови з медичною термінологією 24 + 32% 282
6 Фармакологія та медична рецептура 41 + 27% 814
7 Медсестринство в офтальмології 14 + 42% 314
8 Офтальмологія 10 + 29% 271
9 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 15 0% 479
10 Фармакологія та медична рецептура 41 + 11% 814
11 Медсестринство в офтальмології 14 + 52% 314
12 основи латинської мови з медичною термінологією 26 12% 282
13 фармакологія та медична рецептура 53 0% 814
14 фармакологія та медична рецептура 41 0% 814
15 Основи латинської мови з медичною термінологією 24 2% 282

    2018

  • Володимир Акентьєв ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ІНТЕРАКТИВНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ/В.Акентьєв //Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.117-125.
  • 2017

  • Акентьєв В. С. Медіа-освіта як універсальний інструмент самоосвітньої діяльності викладача медичного коледжу / В. С. Акентьєв // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 98 – 103.
  • 2014

  • Акентьєв В. Наномедицина як елемент навчальної програми дисципліни «Фармакологія» / В. Акентьєв // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 30-31 жовтня 2014 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 72 – 76.